ترجمه مقاله تحلیل المان محدود فونداسیون دامنه دار مجاور به شیب شن و ماسه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل المان محدود فونداسیون دامنه دار مجاور به شیب شن و ماسه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل المان محدود فونداسیون دامنه دار مجاور به شیب شن و ماسه تحت بارگذاری زلزله
عنوان انگلیسی
Finite element analysis of skirted foundation adjacent to sand slope under earthquake loading
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5517
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، مدیریت ساخت، خاک و پی و مهندسی عمران گرایش زلزله
مجله
مرکز ملی تحقیقات ساختمان و مسکن - Housing and Building National Research Center
دانشگاه
گروه مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه تنتا، مصر
کلمات کلیدی
زمين لرزه، پایه، دامن بلند تا پا، سلول جانبی، شیب
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل سازی عددی و انتخاب پارامترها
روندهای تحلیل
نتایج و تحلیل
عملکرد فونداسیون شیب
تاثیر عمق دامنه ها بر عملکرد فونداسیون شیب
اثر موقعیت فونداسیون از تاج شیب
تاثیر تمایل شیب و تراکم بستر
اثر سختی دامنه ها
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper reports the application of using a skirted foundation system to study the behavior of foundations with structural skirts adjacent to a sand slope and subjected to earthquake loading. The effect of the adopted skirts to safeguard foundation and slope from collapse is studied. The skirts effect on controlling horizontal soil movement and decreasing pore water pressure beneath foundations and beside the slopes during earthquake is investigated. This technique is investigated numerically using finite element analysis. A four story reinforced concrete building that rests on a raft foundation is idealized as a two-dimensional model with and without skirts. A two dimensional plain strain program PLAXIS, (dynamic version) is adopted. A series of models for the problem under investigation were run under different skirt depths and lactation from the slope crest. The effect of subgrade relative density and skirts thickness is also discussed. Nodal displacement and element strains were analyzed for the foundation with and without skirts and at different studied parameters. The research results showed a great effectiveness in increasing the overall stability of the slope and foundation. The confined soil footing system by such skirts reduced the foundation acceleration therefore it can be tended to damping element and relieved the transmitted disturbance to the adjacent slope. This technique can be considered as a good method to control the slope deformation and decrease the slope acceleration during earthquakes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله کاربرد استفاده از سیستم فونداسیون دامنه دار را به منظور مطالعه رفتار فونداسیون با ساختارهای دامنه-دار مجاور به شیب شن وماسه، و در معرض بارگذاری زلزله نشان می دهد. تاثیر دامنه های تطبیق شده جهت حفظ فونداسیون و شیب از فروریختگی (ریزش) نیز مطالعه شده است. تاثیر دامنه ها بر کنترل حرکت افقی خاک و کاهش فشار آب منفذی در زیر فونداسیون ها و همچنین شیب ها نیز در طی زلزله تحقیق شده است. این روش با استفاده از تحلیل المان محدود به طور عددی تحقیق وبررسی شده است. ساختمان بتونی مسلح چهار طبقه که بر روی یک فونداسیون یکپارچه قرار گرفته است، به عنوان یک مدل دو بعدی با و بدون دامنه ایده آل سازی می شود. نرم افزار دگردیسی ساده دوبعدی PLAXIS، (نسخه دینامیک) انتخاب شده است. مجموعه ای از مدل ها برای مسئله مورد تحقیق تحت عمق ها و موقعیت های مختلف دامنه از تاج شیب انجام شده است. تاثیر تراکم نسبی بستر و ضخامت دامنه نیز بحث وبررسی شده است. جابجایی نودال و دگردیسی های المان برای فونداسیون با و بدون دامنه و در پارامترهای مطالعاتی مختلف تحلیل شده است. نتایج تحقیقات، تاثیر زیاد در افزایش پایداری کلی شیب و فونداسیون را نشان می دهد. سیستم پی خاک محصور با چنین دامنه هایی شتاب فونداسیون را کاهش می دهد و بنابراین تمایل به میرایی المان و ساده کردن انتقال آشفتگی به شیب مجاور دارد. این روش را می توان به عنوان یک روش مناسب برای کنترل تغییرشکل شیب و کاهش شتاب توقف در طی زلزله درنظر گرفت.

بدون دیدگاه