مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع
ترجمه مقاله اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بین تولیدکنندگان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بین تولیدکنندگان - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله یکپارچگی گسترش عملکرد کیفیت در توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله یکپارچگی گسترش عملکرد کیفیت در توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه

دانلود ترجمه مقاله مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد دیماتل - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد دیماتل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در برابر داده کاوی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در برابر داده کاوی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 24