مقاله با پاورپوینت مدیریت کسب و کار

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مدیریت کسب و کار
ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10