دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خطا در حسابداری و ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری
عنوان انگلیسی
BIAS IN ACCOUNTING AND THE VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4264
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، حسابداری مالی و مهندسی مالی و ریسک
مجله
اقتصاد و امور مالی (Economics and Finance)
دانشگاه
دانشکده اقتصاد و کسب و کار، دانشگاه Airlangga، اندونزی
فهرست مطالب
چکیده
۱مقدمه
۲ ادبیات تحقیق و فرضیه ها
۲ ۱اهمیت ارزش
۲ ۲اهمیت ارزش درآمد های حسابداری و ارزش سرمایه
۳ ۲ ضریب پاسخ درآمد
۴ ۲ ضریب پاسخ درآمد و ارزش ضریب پاسخ سرمایه خالص
۵ ۲ ارزیابی اهمیت ارزش در بازار ناکارامد
۶ ۲ فرضیه
۱ ۶ ۲ ضریب واکنش درآمد و ارزش ضریب پاسخ درآمد
۲ ۶ ۲ تاثیر اریبی در حسابداری برای اهمیت ارزش درآمد های حسابداری و ارزش سهام
۳ روش
۱ ۳ متغیرهای پژوهشی و تعریف عملیاتی
۱ ۱ ۳ متغیر وابسته
۲ ۱ ۳ متغیرهای مستقل
۱ ۲ ۱ ۳ متغیرهای توجیهی
۲ ۲ ۱ ۳ متغیرهای شاهد
۲ ۳ روش های آنالیز
۱ ۲ ۳ آزمون فرضیه ۱
۲ ۲ ۳ آزمون فرضیه ۲
۴ نتایج
۱ ۴ جمع آوری داده
۲ ۴ نتایج تست فرضیه
۵ نتیجه گیری
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

Financial statements that are published by an entity must actually disclose the condition of the entity, so that give benefit to public. Information that is useful for decision making should have value relevance. One of the indicator that an accounting information is relevant is there is a reaction of investor at the time of announcement of information that can be observed from the existence of move The focus of this research is the examination of the coefficients related to accounting earnings and equity book value information. This coefficients measure share price or equity market value response to an information which implied in accounting earnings and equity book value. Studies which examine earnings response coefficient (ERC) find that ERC vary by cross-section. The variation can be explained by some factors like risk, growth, earnings persistence, and interest rate (for example Collins and Kothari, 1989; Easton and Zmijewski, 1989). Studies concerning variation of equity book value coefficient also have started to get attention which is generally done with testing the combination of earnings coefficient and book value coefficient (Barth et al, 1998; Burgstahler and Dichev, 1997; and Ou and Sepe, 2002). This research tries to find whether bias in accounting influence earnings response coefficient and equity book value response coefficient.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
گزارشات مالی منتشر شده توسط یک شرکت یا نهاد بایستی به طور واقعی وضعیت شرکت را طوری که به سود عموم باشد تشریح کنند. اطلاعاتی که در خصوص اتخاذ تصمیم گیری مفید باشد بایستی اهمیت ارزش داشته باشند. یکی از شاخص های مناسبت و اهمیت اطلاعات حسابداری، واکنش سرمایه گذار در زمان اعلام اطلاعاتی است که می توان آنها مشاهده کرد. تاکید این پژوهش بر بررسی ضرایب مربوط به درآمد های حسابداری و اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه است. ای ضرایب، ارزش بازاری سرماه و نیز قیمت اوراق را در پاسخ به اطلاعات مربوط به درآمد های حسابداری و ارزش سرمایه اندازه گیری می کند.
مطالعاتی که به بررسی ضریب پاشخ درآمدها(ERC) می پردازند نشان می دهند که ERC دارای مقطع عرضی متغیری می باشد. این تغییرات را می توا توسط چندین فاکتور نظیر ریسک، رشد، ثبات درآمد، و نرخ بهره توجیه کرد(برای مثال کولینز و کوتاری 1989،ایستون و میجوسکی 1989). مطالعات مربوط به تغییرات ضریب ارزش سرمایه به تست مجموع ضریب درآمد ها و ضریب ارزش می پردازند( بارت و همکاران 1998،برگستهالر و دیچف 1997، او و سپ 2002). این مطالعه سعی دارد تا به بررسی تاثیر اریبی در حسابداری بر ضریب پاسخ درآمدها و ضریب پاسخ ارزش سرمایه بپردازد.

بدون دیدگاه