مقالات ترجمه شده رشته سرامیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته سرامیک
ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11