ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت ضربه بالستیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت ضربه بالستیک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک
عنوان انگلیسی
Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5915
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد مرکب، طراحی کاربردی، سرامیک، بیومواد و متالوژی صنعتی
مجله
کائوچو و مواد مرکب: قسمت B
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
کلمات کلیدی
الیاف، عملکرد ضربه، تحلیل المان محدود، زره سرامیکی/کامپوزیت
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- توضیح مدل سازی المان محدود
2-1 مشخصات پرتابه
2-2 مشخصات مصالح سرامیکی و کامپوزیت
2-2-1 مشخصات مصالح سرامیکی
2-2-2 مشخصات مصالح کامپوزیت
2-2-2-1 گسیختگی الیاف
2-2-2-2 ترک خوردگی ماتریس
2-2-2-3 تسلیم فشاری
2-3 مدل فرسایش مصالح
2-4 توضیح مدل محاسباتی شده
3- نتایج و تشریح مطالب
3-1 تأیید مدل FE
3-2 عملکرد سرامیک/کامپوزیت
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, based on LS-Dyna code, a new finite element (FE) simulation of the ballistic perforation of the ceramic/composite targets, which impacted by cylindrical tungsten projectiles, has been presented. Research on this method has been conducted by a few research groups in recent years. The ceramic material, which is the front plate, has been made of Alumina 99.5% and composite back-up plate composed of Twaron fibers. The 2-dimensional (2D), axi-symmetric, dynamic-explicit, Lagrangian model has been considered in this simulation. The Johnson–Cook, Johnson–Holmquist and Composite-Damage materials behaviors have been used for projectile, ceramic and composite materials respectively. The brittle fracture and fragmentation of ceramic conoid, the failure criteria based on fracture of fibers or matrixes of composite materials and erosion or flattening of projectile during perforation have been considered. The residual velocity and perforation time has been obtained and compared with the available analytical models. The results show that when the ceramic is impacted by a projectile, a fragmented ceramic conoid breaks from ceramic tile and the semi-angle of ceramic conoid with increasing initial velocity decreases. Furthermore, the dishing of composite layers at high impact velocities and the delamination of layers near the ballistic limit velocity decrease.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، براساس کد LS-Dyna، یک شبیه سازی المان محدود (FE) سوراخ شدگی بالستیک نشانه های سرامیکی/کامپوزیت است که تحت ضربه پرتابه های استوانه ای تنگستن قرار گرفته اند، ارائه شده است. تحقیق در مورد این روش توسط گروه های تحقیقاتی متعددی در سال های اخیر انجام شده است. مصالح سرامیکی، که در ورق جلویی قرار می گیرند، از جنس آلومینا 99.5 % بوده و ورق کمکی کامپوزیت متشکل از الیاف توارون بوده است. مدل لاگرانژی دو بعدی متقارن محوری دینامیکی مشخصی در این شبیه سازی در نظر گرفته شده است. رفتارهای مواد جانسون-کوک، جانسون-هولمکوئیست و کامپوزیت-آسیب به ترتیب برای این پرتابه، مصالح سرامیکی و مصالح کامپوزیت استفاده شده اند. شکست ترد و قطعه قطعه شدگی شبه مخروط سرامیکی، معیارهای تسلیم مبتنی بر گسیختگی الیاف یا ماتریس های مصالح کامپوزیت و فرسایش یا فشردگی پرتابه در طی سوراخ شدگی منظور شده اند. سرعت مازاد و زمان سوراخ شدگی بدست آورده شدند و با مدل های تحلیلی موجود مقایسه شدند. این نتایج نشان دادند زمانی که سرامیک تحت ضربه یک پرتابه قرار می گیرد، یک شبه مخروط سرامیکی قطعه قطعه شده از کاشی سرامیکی جدا می گردد و نیم زاویه شبه مخروط سرامیکی با افزایش سرعت اولیه کاهش می یابد. علاوه بر این، لایه لایه شدگی لایه های کامپوزیت در سرعت های بالای ضربه و ورقه ای شدن لایه ها در نزدیکی سرعت حدی بالستیک کاهش می یابد.

بدون دیدگاه