مقالات ترجمه شده رشته بیوسیستماتیک حشرات

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوسیستماتیک حشرات
ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6