ترجمه مقاله اسپکترومتری الکتروفورز - جرمی کاپیلاری روشی برای آنالیز حشره کش های نئونیکوتینوید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اسپکترومتری الکتروفورز - جرمی کاپیلاری روشی برای آنالیز حشره کش های نئونیکوتینوید - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اسپکترومتری الکتروفورز - جرمی کاپیلاری به عنوان یک روش جدید برای آنالیز حشره کش های نئونیکوتینوید
عنوان انگلیسی
Capillary electrophoresis–mass spectrometry as a new approach to analyze neonicotinoid insecticides
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6254
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و بیوسیستماتیک حشرات
مجله
مجله کروماتوگرافی - Journal of Chromatography A
دانشگاه
گروه شیمی تجزیه، دانشگاه والادولید اسپانیا
کلمات کلیدی
موم ، الکتروفورز کاپیلاری، حشره کش ها، اسپکترومتری جرمی، نئونیکوتینوید
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2-آزمایش
2.1: مواد و مواد شیمیایی
2.2 : اماده سازی محلول های استاندارد
2.3 : فراهم سازی و درمان نمونه
2.3.1 : نمونه ها
2.3.2 : درمان نمونه
2.3.2.1 : فرایند پاکسازی
2.3.2.2: روش استخراج
2.4 : شرایط CE-MS
3.نتایج و بحث ها
3.1 : بهینه سازی شرایط CE-MS
3.1.1 : انتخاب شرایط CE
3.1.2 : انتخاب شرایط MS
3.1.3 : عملکرد آنالیتی روش CE-ESI-MS
3.2 : کاربرد روش CE-ESI-MS برای انالیز نمونه های موم
4-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper represents the first report of a capillary electrophoresis (CE) method compatible with mass spectrometry (MS) detection for simultaneously analyzing seven neonicotinoid insecticides (acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitenpyram, thiacloprid and thiamethoxam). Different variables affecting CE separation (buffer concentration, pH, applied voltage and injection time) and MS detection (electrospray parameters) were studied. Low limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were achieved for all analytes, ranging from 1.0 to 2.3 g/L, and from 3.5 to 7.2 g/L, respectively. In addition, the proposed method showed itself to be linear in the range from LOQ to 1000 g/L and to be precise, as the relative standard deviations of the migration times were lower than 4% in all cases. Finally, the proposed CE–MS method was applied to assess the efficacy of a beeswax cleaning treatment with oxalic acid to remove residues of three of the most commonly used neonicotinoids (clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam), use of which has recently been restricted by the European Union. ©

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله اولین گزارش یک روش الکتروفورز کاپیلاری (CE) قابل مقایسه با آشکارسازی اسپکترومتری جرمی (MS) برای آنالیز شبیه سازی حشره کشهای   نئونیکوتینوید (استومیپرید، کلوتیانیدین، دیوتهفوران ، ایمیداکلوپرید، نیتنپیرام، تیاکلوپرید ، تیامتوکزام) را ارائه می دهد. متغیر های مختلف مؤثر بر جداسازی CE (غلظت بافر ،PH ، ولتاژ بکار رفته و زمان تزریق) و آشکارسازی MS (پارامترهای افشانه الکترونی ) مورد مطالعه قرار گرفته اند. محدودیت های پایین اشکارسازی (LOD) و کمیت (LOQ) برای تمام انالیزها بدست آمد که در محدوده ای از 1.0 تا 2.3 موگرم بر لیتر و 3.5 تا 7.2 موگرم بر لیتر قرار داشتند. به علاوه روش پیشنهادی خطی بودن را در محدوده ی از LOQ تا 1000 موگرم بر لیتر و دقیق بودن را از خود نشان داد چون انحرافات استاندارد نسبی زمانهای اندازه گیری پایینتر از 4٪ در تمام موارد بود. در نهایت روش CE-MS پیشنهادی برای ارزیابی کارایی یک درمان تمیز کردن موم با اسید اوکسالیک برای از بین بردن باقی مانده های سه نئونیکوتینوید با متداولترین کاربرد، یعنی کلوتیانیدین و ایمیداکلوپرید و تیامتوکزام ، به کار گرفته شد که کاربرد آنها اخیرا توسط اتحادیه اروپا محدود شده است.


بدون دیدگاه