دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهوی کشت شده در خاک های معدنی اصلاح شده با کیتین و ارگانیسم های کنترل بیولوژیک
عنوان انگلیسی
Suppression of Meloidogyne hapla and Its Damage to Lettuce Grown in a Mineral Soil Amended with Chitin and Biocontrol Organisms
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
1999
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4532
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاه شناسی، ریز کرم شناسی (نماتد شناسی)، گیاه پزشکی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، آفت کشها، اکولوژی و کنترل بیولوژیک، خاک شناسی و بیوسیستماتیک حشرات
مجله
مجله نماتد
دانشگاه
گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه کرنل، ژنو
کلمات کلیدی
Bacillus thuringiensis، کنترل بیولوژیک، اصلاح کننده کیتین، کیاه پوششی، کود سبز،Hirsutella rhossiliensis
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
تجزیه تحلیل
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Chitin was used as soil amendment in fiberglass field microplots, alone or with one or a combination of two to three species of Hirsutella rhossiliensis, Paecilomyces marquandii, Verticillium chlamydosporium, Bacillus thuringiensis, and Streptomyces costaricanus. Sudangrass and rapeseed were planted as cover crops and incorporated into soil as green manure amendments. Chitin amendment alone increased the marketable yield of lettuce in 1995 and reduced root-galling ratings and the reproduction of Meloidogyne hapla in both 1995 and 1996. Green manure amendments of sudangrass and rapeseed increased total and marketable yields of lettuce, and decreased root-galling ratings and the reproduction of M. hapla in 1996. Hirsutella rhossiliensis in combination with chitin increased total yield of lettuce over the chitin amendment alone in 1995. The combination of B. thuringiensis, S. costaricanus, and chitin either with or without P. marquandii increased total yield of lettuce over the chitin amendment alone in 1996. In most cases, however, the nematode-antagonistic organisms did not improve lettuce yield or further suppression of M. hapla compared to the chitin amendment alone. The introduced fungi were recoverable from the infested soil. The rifampicin-resistant mutant of B. thuringiensis was not isolated at the end of the season.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کیتین به عنوان یک ماده اصلاح کننده خاک در میکروپلات های مزرعه ای فایبر گلاس به صورت منفرد و یا با یک یا دو تا سه گونه Hirsutella rhossiliensis, Paecilomyces marquandii,، Verticillium chlamydosporium, Bacillus thuringiensis, Streptomyces costaricanus مورد استفاده قرار گرفت. سودان گراس و کلزا به صورت گیاهان پوششی استفاده شده و در خاک به صورت کود سبز قرار گرفتند. ماده اصلاحی کیتین به تنهایی موجب افزایش عملکرد کاهو در 1995 شده و موجب کاهش گال ریشه وتولید مثل Meloidogyne hapla در دو سال 1995 و 1996 شد. اصلاح کننده های کود سبز سودانگراس و کلزا موجب افزایش عملکرد کل کاهو شده و کاهش گال ریشه و تولید مثل M. hapla در 1996 شد. Hirsutella rhossiliensis همراه با کیتین موجب افزایش عملکرد کل کاهو نسبت به اصلاح کننده کیتین در 1995 شد.ترکیب B. thuringiensis, S. costaricanus, و کیتین همراه با و بدون P. marquandii موجب افزایش عملکرد کل کاهو نسبت به اصلاخ کننده کیتین به تنهایی در 1996 شد. در بیشتر موارد، ارگانیسم های آنتاگونیست نماتد موجب بهبود عملکرد کاهو و یا سرکوب M. hapla در مقایسه با تنها کیتین نشدند. قارچ های وارده شده از خاک آلوده قابل ریکاوری بودند. موتانت یا جهش یافته مقاوم به ریفامپین B. thuringiensis در انتهای فصل ایزوله نشد.

بدون دیدگاه