ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای
عنوان انگلیسی
Lady beetle oviposition behavior in response to the trophic environment
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8480
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و کنترل بیولوژیک و بیوسیستماتیک حشرات
مجله
کنترل بیولوژیکی - Biological Control
دانشگاه
آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
استراتژی تولید مثل، شکارگری درون رسته ای، ادم خواری، عسل، چمن، آهنگ های لارو
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2- مدل عمومی از تولیدمثل کفشدوزک ها
3- انتخاب زیستگاه توسط افراد ماده
3-1- مهاجرت (Immigration) (مهاجرت به داخل)
3-2- مهاجرت (Emigration) (مهاجرت به بیرون)
4- نشانه های تقریبی درگیر در تغذیه کفشدوزک ها
4-1- نشانه های بویایی
4-2- نشانه های بصری
4-2-1- رنگ
4-2-2- تشخیص الگو
5- نقش مواد غذایی در تولید مثل
5-1- فراوانی شکار
5-2- کیفیت شکار
5-2-1- تنوع درون گونه ای (lntraspecific) در شکار
5-2-2- تفاوت بین گونه ای (Interspecific) در شکار
5-3- مواد غذایی غیر طعمه و تولید مثل
6- نشانه های غیر تغذیه ای و ترجیح
6-1- نشانه های گیاهی
6-2- اجتناب از همخواری و شکارگری درون رسته ای
6-2-1- C. maculate به عنوان یک مطالعه موردی
6-2-2- مورچه ها
6-2-3- رفتارهای تخم ریزی که به طور غیر مستقیم شکارگری را کاهش می دهد
7- نشانه های بازدارنده از شکارگران conspecificو درون رسته ای
7-1- بازدارندگی با حضور شکارگران بالغ
7-2- مواد شیمیایی بازدارنده تخم ریزی در ردپاها و فضولات
7-2-1- فیزیولوژی ODS
7-2-2- ODS و وابستگی به تراکم
7-2-3- فضولات
8- برهمکنش نشانه های مثبت و منفی
9- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The food available to coccinellid larvae and their exposure to predation is influenced by where they are placed as eggs. This review examines adult distribution and female oviposition strategies which in turn determine the distribution of coccinellid larvae in habitats. Immigration into a habitat can be influenced by visual and olfactory cues related to habitat quality. Adults are retained in a habitat if sufficient food resources are present. The abundance and quality of food in a habitat affects the reproductive output of a female and survival of larvae. Consequently, there is higher retention and oviposition preference for sites with abundant essential prey. Coccinellids also increase reproduction in response to non-prey foods (i.e., pollen), but avoid ovipositing in areas with copious amounts of honeydew. In laboratory studies, many plant-derived chemicals have been demonstrated to be attractants and oviposition stimulants. The need to place eggs in proximity to food for offspring must be weighed against the risk of cannibalism and intraguild predation. Lady beetles avoid egg predation by reducing oviposition where other adults are present, ovipositing on plants associated with less exposure or incidence of intraguild predation, and avoiding areas with tracks and frass of con- and heterospecific larvae. Indeed, deterrent cues for avoiding predation seem stronger than the positive ones associated with food. An understanding of the resources needed for successful reproduction and larval development in a habitat and the sensory cues that signal these resources, and thus elicit oviposition, may enhance our understanding of the underlying mechanisms affecting coccinellid distribution in habitats.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مواد غذایی در دسترس لارو کفشدوزک و قرار گرفتن در معرض شکارگری، تحت تاثیر مکانی است که تخم های آن ها قرار می گیرند. این مقاله مروری به بررسی توزیع افراد بالغ و استراتژی های تخمریزی ماده ها که به نوبه خود توزیع لارو کفشدوزک را در زیستگاه ها تعیین می کند، می پردازد. مهاجرت (Immigration) به یک زیستگاه می تواند تحت تاثیر نشانه های بصری و بویایی مربوط به کیفیت زیستگاه باشد. افراد بالغ در صورت وجود منابع غذایی کافی می توانند در یک زیستگاه حفظ شوند. فراوانی و کیفیت مواد غذایی در یک زیستگاه، روی خروجی باروری یک فرد ماده و بقای لارو تاثیرگذار است. در نتیجه، حفظ و ترجیح تخم ریزی برای مکان هایی با طعمه ضروری فراوان، بیشتر است. کفشدوزک ها همچنین تولید مثل خود را در پاسخ به مواد غذایی غیر شکار (به عنوان مثال، گرده) افزایش می دهند، اما از تخمریزی در مناطقی با مقدار فراوان عسلک اجتناب می کنند. در بررسی های آزمایشگاهی نشان داده شده است که بسیاری از مواد شیمیایی مشتق شده از گیاهان، جلب کننده و محرک تخمگذاری هستند. نیاز به قرار دادن تخم ها در نزدیکی مواد غذایی برای نتاج باید در مقابل خطر همخواری (کانیبالیسم) و شکارگری درون رسته ای وزن دهی و بررسی شود. کفشدوزک ها با کاهش تخمریزی در مکان هایی که سایر افراد بالغ حضور دارند، تخمریزی روی گیاهان که کمتر در معرض بروز شکارگری درون رسته ای هستند و اجتناب از مکان هایی با ردپا و مدفوع لاروهای heterospecific و conspecific، از شکار شدن تخم ها جلوگیری می کنند. در واقع، به نظر می رسد که نشانه های بازدارنده برای جلوگیری از شکار، قوی تر از نشانه های مثبت مرتبط با مواد غذایی است. درک منابع مورد نیاز برای تولیدمثل موفق و رشد لارو در یک زیستگاه و نشانه-های حسی که موجب سیگنال دهی این منابع و در نتیجه تخم ریزی می شود، ممکن است منجر به افزایش درک ما از مکانیسم های اساسی موثر بر توزیع کفشدوزک ها در زیستگاه ها شود.

بدون دیدگاه