نشریه ترجمه مقاله کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا - نشریه SciELO
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا: جنبه های مورفولوژیکی، مولکولی و اکولوژیکی
عنوان انگلیسی
Biological insect control using Metarhizium anisopliae: morphological, molecular, and ecological aspects
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
SciELO
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8599
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اکولوژی و کنترل بیولوژیک، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی
دانشگاه
گروه قارچ شناسی، مرکز علوم زیستی (CCB)، دانشگاه فدرال پیرامبورو (UFPE)، مجارستان، برزیل
کلمات کلیدی
کنترل بیولوژیک، متاریزیوم آنیسوپلیا ، نشانگرهای مولکولی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
متاریزیوم آنیسوپلیا
شناسایی مولکولی
اکولوژی خاکی متاریزیوم آنیسوپلیا
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Microbial control of insects is based on the rational use of pathogens to maintain environmentally balanced pest population levels, and Metarhizium anisopliae has been the most studied and most utilized fungal species for that purpose. The natural genetic variability of entomopathogenic fungi is considered one of the principal advantages of microbial insect control. The inter- and intraspecifi c variability and the genetic diversity and population structures of Metarhizium and other entomopathogenic fungi have been examined using ITS-RFLP, ISSR, and ISSP molecular markers. The persistence of M. anisopliae in the soil and its possible effects on the structures of resident microbial communities must be considered when selecting isolates for biological insect control.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کنترل میکروبی حشرات مبتنی، بر استفاده معقول از عوامل بیماری زا به منظور حفظ سطح جمعیت آفت در سطح سازگار با محیط زیست است و قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا مورد مطالعه ترین و مورد استفاده ترین گونه قارچ برای این منظور بوده است. تنوع ژنتیکی طبیعی قارچ بیمارگر حشرات به عنوان یکی از مزیت های اصلی کنترل میکروبی حشرات در نظر گرفته می شود. تنوع درون و برون گونه ای و تنوع ژنتیکی و ساختارهای جمعیت Metarhizium و سایر قارچ های بیمارگر حشرات با استفاده از نشانگرهای مولکولی JTS-RFLP، JSSR و JSSP مورد بررسی قرار گرفتند. در هنگام انتخاب جدایه ها برای کنترل بیولوژیکی حشرات، پایداری M. anisopliae در خاک و اثرات احتمالی آن بر ساختار جوامع میکروبی ساکن باید در نظر گرفته شود.

بدون دیدگاه