تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

نشریه ترجمه مقاله کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا – نشریه SciELO

عنوان فارسی: کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا: جنبه های مورفولوژیکی، مولکولی و اکولوژیکی
عنوان انگلیسی: Biological insect control using Metarhizium anisopliae: morphological, molecular, and ecological aspects
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2014 نشریه : SciELO
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8599 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 361.15Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اکولوژی و کنترل بیولوژیک، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی
دانشگاه: گروه قارچ شناسی، مرکز علوم زیستی (CCB)، دانشگاه فدرال پیرامبورو (UFPE)، مجارستان، برزیل
کلمات کلیدی: کنترل بیولوژیک، متاریزیوم آنیسوپلیا ، نشانگرهای مولکولی
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

متاریزیوم آنیسوپلیا

شناسایی مولکولی

اکولوژی خاکی متاریزیوم آنیسوپلیا

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Microbial control of insects is based on the rational use of pathogens to maintain environmentally balanced pest population levels, and Metarhizium anisopliae has been the most studied and most utilized fungal species for that purpose. The natural genetic variability of entomopathogenic fungi is considered one of the principal advantages of microbial insect control. The inter- and intraspecifi c variability and the genetic diversity and population structures of Metarhizium and other entomopathogenic fungi have been examined using ITS-RFLP, ISSR, and ISSP molecular markers. The persistence of M. anisopliae in the soil and its possible effects on the structures of resident microbial communities must be considered when selecting isolates for biological insect control.

نمونه متن ترجمه

چکیده

کنترل میکروبی حشرات مبتنی، بر استفاده معقول از عوامل بیماری زا به منظور حفظ سطح جمعیت آفت در سطح سازگار با محیط زیست است و قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا مورد مطالعه ترین و مورد استفاده ترین گونه قارچ برای این منظور بوده است. تنوع ژنتیکی طبیعی قارچ بیمارگر حشرات به عنوان یکی از مزیت های اصلی کنترل میکروبی حشرات در نظر گرفته می شود. تنوع درون و برون گونه ای و تنوع ژنتیکی و ساختارهای جمعیت Metarhizium و سایر قارچ های بیمارگر حشرات با استفاده از نشانگرهای مولکولی JTS-RFLP، JSSR و JSSP مورد بررسی قرار گرفتند. در هنگام انتخاب جدایه ها برای کنترل بیولوژیکی حشرات، پایداری M. anisopliae در خاک و اثرات احتمالی آن بر ساختار جوامع میکروبی ساکن باید در نظر گرفته شود.