مقالات ترجمه شده رشته مخابرات امن و رمزنگاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات امن و رمزنگاری
ترجمه مقاله طراحی رادارهای CFAR با استفاده از سنجش فشرده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی رادارهای CFAR با استفاده از سنجش فشرده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های نشانه گذاری تصویر دیجیتالی قدرتمند حوزه تبدیل

ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های نشانه گذاری تصویر دیجیتالی قدرتمند حوزه تبدیل

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله الگوی نشانه گذاری تصویر دیجیتالی قوی برای محافظت کپی رایت

ترجمه مقاله الگوی نشانه گذاری تصویر دیجیتالی قوی برای محافظت کپی رایت

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله روش حفاظت کپی رایت برای WSN ها بر اساس نهان نگاری دیجیتال

ترجمه مقاله روش حفاظت کپی رایت برای WSN ها بر اساس نهان نگاری دیجیتال

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله جمع آوری داده ها و امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جمع آوری داده ها و امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مروری بر چارچوب‌های امنیتی در شبکه‌های حسگر بیسیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر چارچوب‌های امنیتی در شبکه‌های حسگر بیسیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد موضوع مدیریت کلید در WSN

ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد موضوع مدیریت کلید در WSN

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7