مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
ترجمه مقاله جریان تراوش آب در بتن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان تراوش آب در بتن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر چرخه انجماد ذوب بر خاک رس گسترده با آهک تثبیتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر چرخه انجماد ذوب بر خاک رس گسترده با آهک تثبیتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله قابلیت تغییر شکل پذیری بتن با کارایی بالا (HPC) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت تغییر شکل پذیری بتن با کارایی بالا (HPC) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله روابط ریزساختار در جوش های غیرمشابه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روابط ریزساختار در جوش های غیرمشابه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله شرایط بهینه برای جوش برقی نوار نقاله پارچه ای - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شرایط بهینه برای جوش برقی نوار نقاله پارچه ای - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11