مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9