ترجمه مقاله تاثیر چرخه انجماد ذوب بر خاک رس گسترده با آهک تثبیتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر چرخه انجماد ذوب بر خاک رس گسترده با آهک تثبیتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر چرخه انجماد - ذوب بر ویژگی های مکانیکی خاک رس گسترده با آهک تثبیتی
عنوان انگلیسی
Effect of freeze–thaw cycling on the mechanical properties of lime-stabilized expansive clays
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5132
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و متالوژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و خاک و پی
مجله
علوم و صنعت مناطق سرد
دانشگاه
دانشگاه اورلئان، فرانسه
کلمات کلیدی
تداوم ، تثبیت آهک، چرخه های انجماد-ذوب، زمان اصلاح
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه و پیشینه علمی
2. مواد
1.2 ویژگی های مواد
2.2 جداسازی نمونه ها
3. رویه های آزمایشی
1.3 رویه های آزمایش انجماد و ذوب
2.3 آزمون های تراکم غیر محصور و برش مستقیم
3.3 آزمون تورم
4.3 تست منفذسنجی نفوذ جیوه
4. نتایج و بحث
1.4 تاثیر حجم آهک بر فشار تورمی
2.4 تاثیر چرخه های F-T بر بر مقاومت تراکمی غیر محصور
3.4 تاثیر چرخه های F-T بر تغییر حجم
4.4 تاثیر چرخه های F-T بر مقاومت برش
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract In cold regions, earth structures such as embankments and roads are exposed to periodic freeze–thaw (F–T). This study was conducted to investigate the impact of F–T cycles on the mechanical properties of two types of plastic soils, stabilized with lime. Two types of clayey soils (high plasticity—bentonite and low plasticity—kaolinite), both untreated and lime-treated (with a curing time of up to 300 days), were tested. Durability was assessed as the influence of F–T cycles on the unconfined compressive strength (UCS), direct shear strength, porosity and volume changes of these soils. The results indicate that the volume of the treated soils increased during the first F–T cycles, after which this increase became less pronounced. The UCS increased significantly when the curing time was extended from 3 to 28 and then to 300 days. After subjecting the materials to F–T action, the damage (crack formation) caused by the formation of ice lenses in the pores of lime-stabilized soil samples was found to have a more significant effect in bentonite soil than in kaolinite soil. Both direct shear strength parameters presented some alterations with the increased number of F–T cycles (the friction angle increased slightly and the cohesion decreased). The F–T effects on the direct shear strength were mainly reflected in cohesion, thus affecting the durability of the stabilized soil.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در مناطق سرد، ساختارهای زمین همچون سدّها و جاده ها در معرض انجماد و ذوب دوره ای (F-T) هستند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر چرخه های F-T بر ویژگی های مکانیکی دو نوع از خاک های پلاستیکی تثبیت شده با آهک ، انجام شد. دو نوع از خاک های رُسی ( حالت پلاستیک پذیری بالا-بنتونیت و پلاستیک پذیری پایین – کائولینیت) هم ترکیب شده با اهک و هم بدون ترکیب با آهک ( با زمان ترتیب بالای 30 روز) تست شدند.تداوم، تحت عنوان تاثیر چرخه های F–T بر مقاومت تراکمی غیرمحصور (UCS) ، مقاومت برش مستقیم ، تخلخل و حجم تغییرات این خاک ها ، ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که حجم خاک های ترکیب شده با اهک در طی اولین چرخه های F–T ، افزایش می یابد که پس از آن این افزایش کمتر می شود. UCS ، وقتی که زمان اصلاح خاک از 3 به 28 و سپس تا 300 روز گسترش یافت، بطور عمده ای افزایش یافت.
پس از قرار دادان مواد در کنش F–T، دریافتیم که آسیب ( انتشار تَرَک) ایجاد شده توسط ترکیب لنزهای یخی در منافذ نمونه های خاک تثبیت شده با آهک ، تاثیر بیشتری در خاک بنتونیت به نسبت خاک کائولینیت دارد. هر دو پارامتر مقاومت برشی مستقیم برخی جایگزین ها با تعداد فزاینده ی چرخه های F-T ( زاویه ی اصطکاک تا حدی افزایش یافت و چسبندگی کاهش یافت) را ارائه می کنند. تاثیرات F-T بر مقاومت برشی اساسا در چسبندگی منعکس شدند بنابراین برتداوم خاک تثبیت شده تاثیر می گذارند.

بدون دیدگاه