مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی
ترجمه مقاله تشویق به عملکرد خوب در توسعه طرح های تحرک شهری قابل تحمل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشویق به عملکرد خوب در توسعه طرح های تحرک شهری قابل تحمل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 48
ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری سبز یک مفهوم پایداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل تفکر طراحی زیبایی برای محیط های شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدل تفکر طراحی زیبایی برای محیط های شهری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله معماری فراکتال

ترجمه مقاله معماری فراکتال

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله روش بهینه سازی جدید با پژواک سازی دلفین - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روش بهینه سازی جدید با پژواک سازی دلفین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 50
دانلود ترجمه مقاله پایداری محوطه دانشکده - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله پایداری محوطه دانشکده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله توسعه تابع کیفیت QFD در پروژه آپارتمان سازی

دانلود ترجمه مقاله توسعه تابع کیفیت QFD در پروژه آپارتمان سازی

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 9