مقالات ترجمه شده رشته مخاطرات محیطی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخاطرات محیطی
ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مسیر یابی حسگر بی سیم مهم برای کاهش مخاطرات احتمالی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیر یابی حسگر بی سیم مهم برای کاهش مخاطرات احتمالی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر حرکات توده ای - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر حرکات توده ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15