دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک جهت مدیریت بحران انفجار آتشفشان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک جهت مدیریت بحران انفجار آتشفشان - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی SWOT توان و قدرت اجتماعی برای تعیین برنامه ریزی استراتژیک به منظور مدیریت بحران و فاجعه انفجار آتشفشان (مطالعه موردی کانکگرینگان، استان یوگیاکارتا)
عنوان انگلیسی
SWOT assessment of the community potency to determine strategic planning for volcano eruption disaster management (Case study in Cangkringan, Yogyakarta province)
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3170
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
مخاطرات محیطی، مدیریت بحران، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله علوم زیست محیطی
دانشگاه
دانشکده جغرافیا یوگیاکارتا
کلمات کلیدی
انفجار آتشفشان، SWOT، جامعه محلی، برنامه ریزی استراتژیک، کاهش فاجعه
فهرست مطالب
چکیده
۱ آتشفشان Merapi
۲ مدیریت فاجعه براساس جامعه
۳ تحلیل SWOT
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Disaster is an event that cause people loss their life, properties, resources and also give a phycological impact. Disaster is divided into two types. The first type is natural disaster and the second type is man-made disater. One of the natural disaster in Indonesia is volcano eruption. Indonesia has a lot of active volcano and one of the most active is Merapi Volcano which located in Yogyakarta Province. In the late of October 2010, Merapi Volcano has a fairly large eruption continued with the emerge of lava flow. This disaster left at least 165 people dead and there are 225.000 people have to be evacuated. Merapi eruption disaster shows the importance of disaster management in saving people's life. Disaster management is not only a government's obligation but it is also the obligation of the community. Community-based disaster management in the region of Merapi Volcano becomes the most important tool that have to be developed. Community has a good local knowledge of the region so that the disaster management conducted by the local community will be more efective and eficient. This research's aim is to analyze the SWOT factors (Strengths - Weakness - Opportunities - Threats) of the local community to determine the internal and external factors that exist in the community. These internal and external factors can be analyzed and developed to provide a strategic planning of disaster management system in accordance with the conditions of the surrounding community in Merapi Volcano region.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فاجعه به رویدادی گفته می شود که باعث می شود افراد جان، دارایی ها و منابع خود را از دست داده و همچنین تاثیر برجای می گذارد. فاجعه به دو نوع تقسیم می شود. نوع اول فاجعه طبیعی و نوع دوم فاجعه مصنوعی می باشد. یکی از فجایع طبیعی در اندونزی ، انفجار آتشفشان می باشد. اندونزی دارای آتشفشانهای فعال زیادی بوده و یکی از فعال ترین آنها آتشفشان نام دارد که در استان واقع می باشد. در اواخر اکتبر 2010، آتشفشان با انفجار بزرگی مواجه گردید که با ظهور جریان گدازه همراه بود. این فاجعه جان حداقل 165 نفر را گرفت و 225.000 نفر را مجبور به تخلیه نمود. فاجعه انفجار آتشفشان اهمیت مدیریت فاجعه در نجات جان افراد را نشان می دهد. مدیریت فاجعه نه تنها جزء حیطه تعهدات دولت بلکه همچنین جزء تعهدات جامعه محسوب می شود. مدیریت فاجعه براساس جامعه در منطقه آتشفشان به مهمترین ابزار توسعه یافته تبدیل می گردد. جامعه دارای دانش و آگاهی خوبی از منطقه می باشد به گونه ای که مدیریت فاجعه اجرا شده توسط جامعه محلی به صورت موثرتر و کارآمدتر درخواهد آمد. هدف تحقیق حاضر، تحلیل عوامل SWOT (نقاط قوت- نقاط ضعف- فرصتها- تهدیدها) جامعه محلی برای تعیین عوامل داخلی و خارجی موجود در جامعه می باشد. عوامل داخلی و خارجی را می توان تحلیل و بدین طریق برنامه ریزی استراتژیکی از سیستم مدیریت فاجعه منطبق با شرایط جامعه مجاورمنطقه آتشفشان ارائه داد.

بدون دیدگاه