ترجمه مقاله ژئومورفولوژی اشکال زمینی ناشی از برخورد بهمن برفی در جنوب کوردیلرای کانادا

ترجمه مقاله ژئومورفولوژی اشکال زمینی ناشی از برخورد بهمن برفی در جنوب کوردیلرای کانادا
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ژئومورفولوژی اشکال زمینی ناشی از برخورد بهمن برفی در جنوب کوردیلرای کانادا
عنوان انگلیسی
Geomorphology of snow avalanche impact landforms in the southern Canadian Cordillera
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5608
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
کلمات کلیدی
لندفرم های برخوردی بهمن برفی (SAILs)، گودال عمیق آبگیرها، دندروکورنولوژی، لیچنومتری
دانشگاه
حلقه های آزمایشگاهی دانشگاه ویکتوریا، گروه جغرافیا، دانشگاه ویکتوریا، کانادا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
سابقه تحقیق
روشها
مشاهدات
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Snow avalanche impact landforms (SAILs) are typically elliptical-shaped depressions bounded by an arcuate ridge located at the base of avalanche paths. The geomorphology of these features is controlled by the topography of the avalanche path, the availability of unconsolidated debris in the impact area and the ability of the avalanche impacts to displace the available debris in the direction of avalanche flow. Ground-based snow avalanches move debris by bulldozing, and airborne snow avalanches move sediment by excavation on impact. This paper reports on the geomorphology, and surface age and stability of three SAILs in the southern Canadian Cordillera. Dendrochronology and lichenometry were used to date geomorphic activity at the sites. Evidence of present SAIL stability suggests they result from episodic, high-magnitude avalanche impact events over many hundreds of years. All three landforms share common morphologies: a water-filled bowl-shaped depression distally bounded by an arcuate ridge-oriented transverse to the avalanche path. Despite sharing many attributes, field investigations revealed that the origin of each SAIL was a function of the local variations in snow avalanche path topography and availability of unconsolidated debris in the impact La g´eomorphologie des formes de relief r´esultant des effets des avalanches de neige dans le sud de la Cordill`ere canadienne
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
اشکال زمینی برخوردی بهمن (SAILs) به طور تیپیکال فرورفتگیهای بیضوی شکلی هستند که بوسیله یک لبه کمانی احاطه شده است و در پای مسیرهای بهمن واقع شده است. ژئومورفولوژی این عوارض بواسطه توپوگرافی مسیر بهمن، وجود واریزه های ناپیوسته در منطقه برخورد و توانایی برخوردهای بهمن برای جابه جایی واریزه های موجود در مسیر جریان بهمن تحت تاثیر قرار گرفته است. بهمن های برفی زمینی واریزه ها را از طریق بولدزری عمل کردن حرکت می دهد و بهمن های برفی هوادار شده رسوبات را از طریق حفر در محل برخورد جابه جا می کند.
این مقاله، ژئومورفولوژی، و سن سطح و پایداری سه تا از SAILs در شمال کولدیلرای کانادا گزارش می دهد. به منظور تاریخ نگاری فعالیت ژئومورفیک در این عرصه ها از دندروکورنولوژی و لیچونومتری استفاده شده است. شواهد کنونی پایداری SAIL اظهار می دارد که آنها در نتیجه وقوع برخورد بهمن های بزرگ در بیشتر از صدها سال بوجود آمده اند. هر سه لندفرم از نظر مورفولوژی یکسان تقسیم بندی شده است: یک آبگیر پر شده از آب با فرورفتگی کاسه ای شکل که بوسیله یک لبه جهت دار و متقاطع نسبت به مسیر بهمن در اطراف احاطه شده است. با وجود اشتراک بسیاری از خصوصیات آنها، بررسی های صحرایی آشکار کرده است که منشاء هر SAILتابعی از تغیرات محلی توپوگرافی مسیر بهمن برفی و وجود واریزه های منفصل در منطقه برخورد است.

بدون دیدگاه