مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تاثیر ابهام در یک استاندارد روی استقلال حسابرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ابهام در یک استاندارد روی استقلال حسابرس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله مدیریت عمومی جدید و ظهور بخش عمومی حسابرسی عملکرد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدیریت عمومی جدید و ظهور بخش عمومی حسابرسی عملکرد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله حسابرسان داخلی و رویکرد ارزش افزوده - نشریه امرالد

ترجمه مقاله حسابرسان داخلی و رویکرد ارزش افزوده - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تست تجربی رقابت فضایی در بازار حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تست تجربی رقابت فضایی در بازار حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله محافظه کاری شرطی و غیرشرطی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله محافظه کاری شرطی و غیرشرطی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 41
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله حسابداری و دارایی های نامشهود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و دارایی های نامشهود - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اثرات حسابرسی زیست محیطی و پایداری اقتصادی روی معیارهای سود

ترجمه مقاله اثرات حسابرسی زیست محیطی و پایداری اقتصادی روی معیارهای سود

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19