ترجمه مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی
عنوان انگلیسی
The effect of auditor features on audit quality
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
54
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابرسی
مجله
Tékhne
دانشگاه
گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
کلمات کلیدی
کیفیت حسابرسی، تجربه کاری، شایستگی حرفه ای، انگیزه، مسؤولیت پذیری، عینیت گرایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بازنگری ادبیات موضوعی و توسعه فرضیه
روش تحقیق
تعریف متغیرها
نتایج
آمار توصیفی
همبستگی ها
ضریب تشخیص
نتایج تست اهمیت همزمان
نتایج تست اهمیت جزئی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of work experience, professional competence, motivation, accountability and objectivity of the auditor on audit quality from the viewpoint of auditors employed in firms. The present study leads to the identification of factors affecting audit quality, which have not been studied sufficiently in Iran. According to the results of this study, professional competence, accountability and objectivity of the auditor show significant effect on the quality of the audit. Employing people with high experience increases audit quality by enhancing the professional competence of the auditor; auditors gain a deeper knowledge and better judgement to achieve audit quality. Accountability improves auditor’s performance and objectivity of auditors enables them to operate without the influence of another individual.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر تجربه کاری، شایستگی حرفه ای، انگیزه، مسؤولیت پذیری و عینیت گرایی حسابرس بر کیفیت حسابرسی از نقطه نظر حسابرسان استخدام شده در شرکت ها است. مطالعه حاضر، به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی منتهی می شود که به خوبی در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بر طبق نتایج این مطالعه، شایستگی حرفه ای، مسؤولیت پذیری و عینیت گرایی حسابرس اثر چشمگیری بر کیفیت حسابرسی دارد. استخدام افراد با تجربه کاری بالا کیفیت حسابرسی را به دلیل شایستگی حرفه ای حسابرس افزایش می دهد؛ حسابرسان به دانش عمیقتر و قضاوت بهتری در جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی دست پیدا می کنند. مسؤولیت پذیری عملکرد حسابرس را بهبود می بخشد و عینیت گرایی آنها را قادر می سازد که بدون تأثیر پذیری از افراد دیگر عمل کنند.

بدون دیدگاه