مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی
ترجمه مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سود دهی کل - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سود دهی کل - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 62
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله ارزش ذاتی طلا: شاخص قیمت آزاد نرخ ارز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش ذاتی طلا: شاخص قیمت آزاد نرخ ارز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تعامل بین شوک های سطح شرکت و سطح تجمعی و فعالیت کلان اقتصادی

ترجمه مقاله تعامل بین شوک های سطح شرکت و سطح تجمعی و فعالیت کلان اقتصادی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بررسی هدف گذاری تورمی و تاثیر آن بر بهبود انظباط مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی هدف گذاری تورمی و تاثیر آن بر بهبود انظباط مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله انتقال سیاست های نامتعارف پولی به بازارهای در حال ظهور

ترجمه مقاله انتقال سیاست های نامتعارف پولی به بازارهای در حال ظهور

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی ابزاری برای تامین امور مالی دولت در اقتصاد اسلامی

ترجمه مقاله طراحی ابزاری برای تامین امور مالی دولت در اقتصاد اسلامی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله درجه باز بودن تجارت و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه

ترجمه مقاله درجه باز بودن تجارت و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله انتظارات عقلایی (منطقی) و تئوری سیاست اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتظارات عقلایی (منطقی) و تئوری سیاست اقتصادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1976
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفع ابهام از بیتکوین - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله رفع ابهام از بیتکوین - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین‌المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین‌المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اصطکاک بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصطکاک بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10