دانلود مقالات ترجمه شده مجله SciELO

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله SciELO به همراه ترجمه فارسی
نشریه ترجمه مقاله تراکم معدنی استخوان - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله تراکم معدنی استخوان - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6