دانلود مقالات ترجمه شده مجله MDPI

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله MDPI به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت - نشریه MDPI

ترجمه مقاله استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله عوامل پشت صحنه موثر در ایجاد junk DNA در باکتری ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله عوامل پشت صحنه موثر در ایجاد junk DNA در باکتری ها - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله RORα سرکوب کننده تومور و هدف درمانی بالقوه برای سرطان پستان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله RORα سرکوب کننده تومور و هدف درمانی بالقوه برای سرطان پستان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر SVM عیب یابی در توربین های بادی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر SVM عیب یابی در توربین های بادی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مزایای ورزش برای کارکرد مغز - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مزایای ورزش برای کارکرد مغز - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله الگوریتم های فیلترینگ زمین برای داده های هوابرد LiDAR - نشریه MDPI

ترجمه مقاله الگوریتم های فیلترینگ زمین برای داده های هوابرد LiDAR - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تحلیل پرداخت منصفانه برای مدیران اجرایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تحلیل پرداخت منصفانه برای مدیران اجرایی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله نانو کامپوزیت های پلیمری با سیلیکات لایه ای - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله نانو کامپوزیت های پلیمری با سیلیکات لایه ای - مجله MDPI

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 66
صفحات فارسی: 80