دانلود مقالات ترجمه شده مجله MDPI

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله MDPI به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تأثیر تغذیه و اپی ژنتیک محیطی بر سلامت و بیماری انسان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تأثیر تغذیه و اپی ژنتیک محیطی بر سلامت و بیماری انسان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله کووید 19 و بحران مدیریت کسب و کار: یک مطالعه تجربی در SMEها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله کووید 19 و بحران مدیریت کسب و کار: یک مطالعه تجربی در SMEها - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه  ام دی پی آی

ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله فعالیت های رسانه اجتماعی و تاثیر آن بر رابطه مشتری - برند - نشریه MDPI

ترجمه مقاله فعالیت های رسانه اجتماعی و تاثیر آن بر رابطه مشتری - برند - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های NDT نوری - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های NDT نوری - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 47