دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
ترجمه مقاله دمپرهای مغناطیس رئولوژیکی الگوی جدید در تکنیک های جداسازی پایه

ترجمه مقاله دمپرهای مغناطیس رئولوژیکی الگوی جدید در تکنیک های جداسازی پایه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله یک رویکرد مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک رویکرد مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بین توسعه محصول نوآورانه با آگاهی مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بین توسعه محصول نوآورانه با آگاهی مشتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون - نشریه PLOS

ترجمه مقاله رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی

ترجمه مقاله دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارتباطات غیردقیق زمانی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباطات غیردقیق زمانی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله جهان بینی اسلامی در مدیریت دانش - نشریه SSRN

ترجمه مقاله جهان بینی اسلامی در مدیریت دانش - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16