دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
ترجمه مقاله ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله چگونگی تاثیر حرکات چشم بر ارزیابی محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونگی تاثیر حرکات چشم بر ارزیابی محصول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارتباط استرس اکسیداتیو، اکسین، و تنظیم چرخه سلولی

ترجمه مقاله ارتباط استرس اکسیداتیو، اکسین، و تنظیم چرخه سلولی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مسائل پژوهش چرخه‌ تجاری

ترجمه مقاله مسائل پژوهش چرخه‌ تجاری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله عوامل موثر بر کارایی رسوبات کلسیت میکروبی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله عوامل موثر بر کارایی رسوبات کلسیت میکروبی - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19