دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال: مطالعه موردی، صنوبر نروژی
عنوان انگلیسی
Bioeconomics of even- vs. uneven-aged forestry: the case of Norway spruce
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2009
نشریه
Melta
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4519
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگلداری، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل، جنگلداری و مهندسی جنگل
مجله
موسسه تحقیقات جنگل، وانتا، فنلاند
کلمات کلیدی
اقتصاد زیستی، مدیریت جنگل، جنگل داری ناهمسال، مدل ماتریکس تغییر، برداشت بهینه، مدل ساختار اندازه، تناوب بهینه
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مدل بهینه سازی ساختار اندازه
۳ براورد مدل و روش بهینه سازی
۴نتایج
۱ ۴ بیشنه سازی عملکرد به ازای متر مکعب
۴ ۲ مقایسه سیستم های مدیریتی جنگل
۴ ۳ راه حل بهینه تحت فاکتور های تنزیل و اقتصادی
۴ ۴مقایسه برتری و عملکرد اقتصادی سیستم های جنگل داری
۴ ۵ اثرات پارامتر های اقتصادی بر روی انتخاب بهینه بین سیستم های مدیریت جنگل
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

An economic optimization model is specified to analyze forest management without any restrictions on the forest management system. The data on forest growth comes from unique field experiments and is used to estimate a nonlinear transition matrix or size structured model for Norway spruce. The model includes nonlinear density-dependent submodels for ingrowth, transition between the size classes, and natural mortality. The economic model includes detailed harvesting cost specifications and the optimization problem is solved in its most general dynamic form. In optimal uneven-aged management, the level of stand density is shown to be a cause of the density effects on natural regeneration. If the goal is volume maximization, even-aged management with artificial regeneration (and thinnings from above) is superior to uneven-aged management. After including regeneration and harvesting costs, the interest rate, and the price differential between saw timber and pulpwood, uneven-aged management becomes superior to even-aged management. In a forest management model with unrestricted thinning and natural regeneration the optimal rotation period increases with increases in the interest rate and cost of artificial regeneration and with decreases in timber price. When these parameter changes are high enough, the even-aged management solution always transforms into uneven-aged management.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدل بهینه سازی اقتصادی برای تجزیه تحلیل مدیریت جنگل بدون هر گونه محدودیت در سیستم مدیریت جنگل به کار می رود. داده های رشد جنگل متعلق به آزمایشات میدانی منحصر به فردی بوده و برای براورد ماتریکس گذار خطی یا مدل ساختار اندازه برای صنوبر نروژی استفاده می شود. این مدل شامل زیر مدل های وابسته به تراکم غیر خطی برای رویش درونی، تغییرات بین کلاس های اندازه و مرگ و میر طبیعی است. مدل اقتصادی شامل مشحصات دقیق هزینه برداشت بوده و مسئله بهینه سازی به دینامیک ترین شکل ممکن حل می شود. در مدیریت ناهمسال بهینه، سطح تراکم پایه علت اصلی اثرات تراکم بر زاد اوری طبیعی است. در صورتی که هدف بیشینه سازی حجم باشد، مدیریت هم سال با زاد اوری مصنوعی برتر از مدیریت ناهمسال است. بعد از در نظر گرفتن هزینه های زاد اوری و برداشت، نرخ بهره و تفاوت قیمت بین الوار و خمیر چوب، مدیریت ناهمسال برتر از مدیریت همسال خود بود. در مدل مدیریت جنگل با زاد اوری طبیعی، دوره تناوب بهینه با افزایش نرخ بهره و هزینه زاد اوری مصنوعی افزایش و با افزایش قیمت الوار کاهش می یابد. وقتی که این پارامتر ها تغییر زیادی داشته باشند، راه حل های مدیریت همسال به مدیریت ناهمسال تبدیل می شوند.

بدون دیدگاه