تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حذف مواد آلی از فاضلاب کشتارگاه با ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – فنتون – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو - فنتون
عنوان انگلیسی: Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 35 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8128 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.35Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی کاربردی، شیمی محیط زیست، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
مجله: مجله الکترو شیمیایی - Electrochimica Acta
دانشگاه: گروه مواد شیمیایی، آزمایشگاه الکتروشیمی محیط زیست، دانشکده شیمی و زیست شناسی، شیلی
کلمات کلیدی: فاضلاب کشتارگاه، هضم نا هوازی، فرایند فوتو الکترو-فنتون، رادیکال هیدروکسیل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. تجربی

2.1 مواد شیمیایی

2.2 فاضلاب کشتارگاه و لجن نا هوازی

2.3 درمان بی‌هوازی اکسیداسیون بیولوژیکی

2.4 درمان‌های الکتروشیمیایی

2.5 دستگاه‌ها و روش‌های تحلیلی

3. بحث و نتیجه‌گیری

3.1 مشخصات فاضلاب کشتارگاه

3.2 روش درمانی هوازی و بی‌هوازی

3.3 درمان الکتروشیمیایی

3.4. ارزیابی فرایند فتوتراپی بی‌هوازی یا فتوتراپی خورشیدی

4. نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Here, the mineralization of organic matter present in slaughterhouse wastewater from a Chilean meat company was achieved by a combination of anaerobic digestion followed by the solar photoelectro-Fenton (SPEF) process. The first step was the biological treatment, during which 90% of COD removal was achieved, producing 90 mL of CH4. Further, the post-biological effluent showed lower color, odor, amount of solids and turbidity but higher conductivity due to an increase in the concentration of NH4 + and NO3 - . This was followed by different electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs): electro-oxidation (EO), electro-Fenton (EF) and SPEF. With SPEF, almost complete mineralization was achieved with a high efficiency. With SPEF, the fast mineralization rate is due to hydroxyl radicals ( ●OH) that are generated in the bulk, on the anode surface, by solar radiation, and most importantly, by the direct photolysis of complexes formed between Fe3+ and some organic intermediates. The combination of both processes, biological digestion and SPEF, produces a totally clarified effluent, with a COD removal greater than the separate processes and better than the final effluent from industrial wastewater plants at comparable reaction times.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در اینجا، کانی سازی مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه از یک شرکت گوشت در شیلی توسط ترکیبی از هضم بی‌هوازی از طریق فرایند فوتو الکترو- فنتون به‌دست‌آمده است. گام اول درمان بیولوژیکی بود که در طی آن 90% از COD حذف شد، و تولید 90 میلی‌لیتر CH4 به دست آمد. علاوه بر این، خروجی پس-بیولوژیکی دارای رنگ، بو، مقدار جامدات و تیرگی کمتری بود اما رسانایی بالاتری به دلیل افزایش غلظت NH4 و NO3 داشت. این‌ها نتیجه فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی مختلفی بود (EAOPs): الکترو -اکسیداسیون (EO)، الکترو-فنتون (EF) و SPEF. با SPEF، اغلب کانی سازی کامل باکیفیت بالا به دست می‌آید. با SPEF، نرخ کانی سازی سریع به دلیل رادیکال‌های هیدروکسیل (.OH) است که در حجم، در سطح آند، توسط تابش نور خورشید، و از همه مهم‌تر توسط فوتولیز مستقیم از مجموعه شکل‌گرفته بین Fe3+ و برخی واسطه‌های آلی، تولید می‌شوند.

ترکیبی از هر دو فرایند، هضم بیولوژیکی و SPFE، یک پساب کاملاً شفاف را، با حذف COD بیشتر نسبت به فرایندهای جداگانه و بهتر از پساب نهایی مراکز فاضلاب صنعتی در زمان واکنش قابل‌مقایسه، تولید می‌کند.