ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی
عنوان انگلیسی
Water deficit and nitrogen nutrition of crops. A review
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2010
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5182
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، مهندسی آبیاری، علوم خاک
مجله
زراعت برای توسعه پایدار
دانشگاه
موسسه کشاورزی پایدار، شورای پژوهش های علمی، گردشگاه عمومی دل اوبیسپو، کوردوبا، اسپانیا
کلمات کلیدی
خشکسالی، وضعیت ماده مغذی نیتروژن، تأمین، تقاضا، توازن
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2- کمی سازی آب گیاه و وضعیت ماده مغذی نیتروژن
2.1- وضعیت آب گیاه
2- کمی سازی آب گیاه و وضعیت ماده مغذی نیتروژن
2.1- وضعیت آب گیاه
2.2- وضعیت نیتروژن گیاه یا زراعت
3- تأثیر کاهش آب بر دینامیک ماده مغذی نیتروژن
4- تأثیر کاهش آب بر روی تقاضا نیتروژن در گیاه
4.1- رشد جرم کل گیاه
4.2- نسبت ساقه ریشه و تقاضا نیتروژن
5- تأثیر کاهش آب بر منابع نیتروژن
5.1 تاثیر فرایندهای انتقال خاک
5.2- شارش خاک: انتقال نیتروژن به ریشه‌ها، شارش جرم و انتشار آن
5.3- فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه در تعریف منابع نیتروژن
6- پاسخ عملکرد فیزیولوژیکی گیاه موجود در ترکیبات نیتروژن به کاهش آب
6.1- جذب نیتروژن در برگ‌های گیاه
6.2 - تأثیر بر تحرک نیتروژن از طریق بافت چوبی
6.3- تحریک مجدد دانه‌های نیتروژنی
7- جنبه‌های مورد نیاز برای مدلهای شبیه سازی
8- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Among the environmental factors that can be modified by farmers, water and nitrogen are the main ones controlling plant growth. Irrigation and fertilizer application overcome this effect, if adequately used. Agriculture thus consumes about 85% of the total fresh water used worldwide. While only 18% of the world’s cultivated areas are devoted to irrigated agriculture, this total surface represents more than 45% of total agricultural production. These data highlight the importance of irrigated agriculture in a framework where the growing population demands greater food production. In addition, tighter water restrictions and competition with other sectors of society is increasing pressure to diminish the share of fresh water for irrigation, thus resulting in the decrease in water diverted for agriculture.The effect of water and nutrient application on yield has led to the overuse of these practices in the last decades. This misuse of irrigation and fertilizers is no longer sustainable, given the economic and environmental costs. Sustainable agriculture requires a correct balance between the agronomic, economic and environmental aspects of nutrient management. The major advances shown in this review are the following: (1) the measurement of the intensity of drought and N deficiency is a prerequisite for quantitative assessment of crop needs and management of both irrigation and fertilizer application. The N concentration of leaves exposed to direct irradiance allows both a reliable and high-resolution measurement of the status and the assessment of N nutrition at the plant level. (2) Two experiments on sunflower and on tall fescue are used to relate the changes in time and irrigation intensity to the crop N status, and to introduce the complex relationships between N demand and supply in crops. (3) Effects of water deficits on N demand are reviewed, pointing out the high sensitivity of N-rich organs versus the relative lesser sensitivity of organs that are poorer in N compounds. (4) The generally equal sensitivities of nitrifying and denitrifying microbes are likely to explain many conflicting results on the impact of water deficits on soil mineral N availability for crops. (5) The transpiration stream largely determines the availability of mineral N in the rhizosphere. This makes our poor estimate of root densities a major obstacle to any precise assessment of N availability in fertilized crops. (6) The mineral N fluxes in the xylem are generally reduced under water deficit and assimilation is generally known to be more sensitive to water scarcity. (7) High osmotic pressures are maintained during grain filling, which enables the plant to recycle large amounts of previously assimilated N. Its part in the total grain N yield is therefore generally higher under water deficits. (8) Most crop models currently used in agronomy use N and water efficiently but exhibit different views on their interaction.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در میان فاکتورهایی که می‌تواند توسط کشاورزان اصلاح شود، آب و نیتروژن اصلی‌ترین مواردی هستند که می‌توانند رشد گیاه را کنترل کنند. اگر تقاضا برای آبیاری و کود شیمیایی به طور کافی استفاده شود، می‌توان بر این اثرات غلبه کرد. در نتیجه، کشاورزی حدود 85 درصد از کل آب شیرین استفاده شده در دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. در حالیکه تنها 18 درصد از زمین‌های کل جهان به کشاورزی آبی اختصاص داده شده است، این سطح بیانگر 45 درصد از کل تولید کشاورزی دنیا است. این داده‌ها بیانگر اهمیت کشاورزی آبی بوده و رشد جمعیت، تقاضا برای افزایش تولید را افزایش می‌دهد. بعلاوه، محدودیت‌ها و رقابت شدیدتر با دیگر بخش‌ها جامعه نیز فشار بر کاهش سهم آب شیرین برای آبیاری را افزایش می‌دهد که در نتیجه منجر به کاهش در آب اختصاص داده شده به حوزه کشاورزی می‌شود. تأثیر آب و مواد مغذی بر بازده منجر به استفاده بیشتر از این مواد در دهه‌های گذشته شده است. این استفاده ناصحیح از آبیاری و کودهای شیمیایی بیش از این قابل قبول نیست و هزینه‌های زیادی را بر محیط اقتصاد وارد می‌کند. کشاورزی معقول نیازمند یک توازن صحیح بین کشاورزی، اقتصاد و جنبه‌های محیطی مدیریت مواد مغذی است. مزیت اصلی نشان داده شده در این مقاله مروری به صورت زیر است: 1) اندازه گیری شدت خشکی و نبود N یک پیش نیاز برای ارزیابی کمّی از نیاز محصول و مدیریت تقاضا کود شمیایی و آبیاری است. غلظت N بر روی برگ‌ها در نتیجه آبیاری مستفیم هر دو مورد اندازه گیری با کیفیت بالا و قابل اطمینان از وضعیت و ارزیابی ماده مغزی N در سطح گیاه را مقدور می‌سازد. 2) دو آزمایش بر روی گل آفتاب گردان و tall fescue به منظور مرتبط کردن تغییرات در زمان و شدت آبیاری در وضعیت نیتروژن گیاه انجام شده است و به منظور معرفی رابطه پیچیده بین تقاضا N و تأمین منابع غذایی در گیاه استفاده می‌شود. 3) تاثیرات کمبود آب در تقاضا N مرور شده و به موضوع حساسیت شدید منابع غنی N در برابر شدت کمتر رشد گیاهانی که دارای مؤلفه N ضعیف‌تری هستند، اشاره شده است. 4) حساسیت یکسان کلی در نیتروژنی کردن و نیتروژن زدایی میکروب‌ها احتمالاً جهت توصیف بسیاری از نتایج به دست آمده در تأثیر کاهش آب در مواد معدنی خاک در دسترس برای گیاه استفاده شده است. 5) رشته انتقال به طور زیادی تعیین کننده در دسترس بودن ماده معدنی نیتروژن در ریزوسفر است. این مورد منجر به تخمین ضعیفی از چگالی ریشه شده و مانعی برای هر ارزیابی دقیق از در دسترس بودن N در محصولات آبیاری است. 6) نیتروژنی که در بافت چوبی شارش پیدا می‌کند، به طور کلی تحت کاهش آب و جذب در گیاه کاهش می‌یابد و به طور کلی نسبت به کمیابی آب، حساس‌تر است. 7) فشار ترواشی بیشتر در مدت پرکردن دانه حفظ می‌شود که گیاه را قادر به بازیابی مقدار قابل توجهی از نیتروژن می‌کند. بخش اصلی آن در کل محصول نیترژن دانه نیز در نتیجه به طور کلی تحت کمبود آب، بیشتر است. 8) اغلب مدل ای گیاهی که در حال حاضر در علم کشاورزی استفاده می‌شود، از N و آب به طور مؤثر استفاده می‌کنند اما دیدگاه متفاوتی از تعامل آنها با یکدیگر دارند.


بدون دیدگاه