ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی
عنوان انگلیسی
Vermicomposting Technology For Stabilizing The Sewage Sludge From Rural Waste Water Treatment Plants
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2008
نشریه
IWA
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8342
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم باغبانی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و علوم خاک
مجله
عمل و فن آوری آب - Water Practice and Technology
کلمات کلیدی
لجن فاضلاب، Eisenia foetida، ورمی کمپوستینگ و گیاهان کوچک
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری و توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

There are problems associated with sludge management in small treatment plants (<10 L/s) located in rural communities, due to costly conventional technology for sludge stabilization. Many of these plants have only sludge drying beds. Mexican Institute of Water Technology has proposed developing suitable low-cost technologies, one of which is vermicomposting a biodegradation system using earthworms of the species Eisenia foetida (earthworm) which stabilize sludge and reduce its pathogenicity. The objective of this work is to present two case studies where vermicomposting technology has been applied in Mexico. The first study corresponds to a plant where 4.8 m3 /month of sludge are produced; for these wastes, a vermicomposting system was built and installed. The second study is a treatment plant where 9 m3 /month of sludge are produced; experimental tests were conducted with sludge and water hyacinth and a vermicomposting system was designed. The vermicomposts were analyzed using parameters defined by Mexican standards. In regards to stabilization, TVS was reduced by 38% and the microbiological quality of the vermicompost was Class A and B, with a reduction in fecal coliforms and Helminth eggs according to NOM-004-SEMARNAT-2002. A CRETI (Corrosivity, Reactivity, Explosivity, Toxicity and Ignitability) analysis (NOM-052-SEMARNAT-2005) was used to show that the process reduced the concentration of releasable sulfides. The agronomic quality of the vermicompost exhibited a high content of organic matter comparable to many organic manures and high content of nutrients such as nitrogen and phosphorus. It is concluded that it is possible to improve the conditions of sewage sludge management in small plants of rural communities with a minimum investment (less than $10,000.00 USD) and with a requirement of a minimum area of 60 to 70 m2 for a production of less than 9 m3 /month of dehydrated sludge (80% humidity).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عمدتا مشکلاتی در زمینه مدیریت فاضلات در تیمارهای گیاهی کوچک موجود در نواحی شهری وجود دارد که ناشی از تکنولوژی پر هزینه جهت تثبیت لجن است. بسیاری از این گیاهان یک بستر خشکی از لجن دارند. موسسه مکزیکی تکنولوژی آب یک تکنولوژی پیشرفته و کم هزینه را پیشنهاد میدهد که در آن از ورمیکمپوست به عنوان یک سیستم تجزیه گر زیستی استفاده میشود و کرم خاکی گونه foetida مورد استفاده قرار میگیرد که قادر است لجن را تثبیت کرده و خاصیت بیماریزایی آن را کاهش دهد. هدف از این مطالعه ارائه دو مطالعه موردی در زمینه استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست در مکزیک است. اولین مطالعه در مورد گیاهی است که در محیطی رشد میکند که در آن ماهانه 4.8 مترمکعب لجن تولید میشود. برای این فاضلابها یک سیستم ورمیکمپوست تولید و راه اندازی شد. مطالعه دوم گیاهی است که در محیطی با تولید 9 سانتی متر مکعب لجن رشد میکند. آزمونهای آزمایشگاهی بر روی لجن، اب و سیستم ورمیکمپوست طراحی شدند. ورمیکمپوست با استفاده از پارامترهای توضیح داده شده توسط استانداردهای مکزیک تجزیه و تحلیل شد. لا توجه به میزان تثبیت، TVS به میزان 38 درصد کاهش یافت و کیفیت میکروبیولوژی ورمیکمپوست در دو کلاس A و کلاس B قرار گرفت که کلیفرمهای مدفوعی و تخمهای هلمینت مطابق با NOM-004-SEMARNAT-2002 کاهش یافت. تجزیه و تحلیل CRETI ( خوردگی، واکنش، انفجار، سمیت و اشتعال پذیری ) انجام شد تا مشخص شود که این فرایند غلظت سولفید قابل رهاسازی را کاهش میدهد. کیفیت زراعی ورمیکمپوست میزان بالایی از مواد آلی را در مقایسه با بسیاری از کودهای آلی نشان میدهد و مواد غذایی مانند نیتروژن و فسفر نیز در آن بالاست. نتیجه گرفته میشود که ممکن است بهبود شرایط مدیریت لجن فاضلاب در گیاهان کوچک جمعیتهای شهری با هزینه پایین امکانپذیر بوده و حداقل سطحی به مساحت 60 تا 70 مترمکعب را برای تولید کمتر از 9 مترمکعب / ماه فاضلاب خشک نیاز داشته باشد.

بدون دیدگاه