ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک
عنوان انگلیسی
On the Acid-Base Properties of Humic Acid in Soil
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2007
نشریه
ACS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9664
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم خاک و شیمی خاک
مجله
علوم و فناوری محیط زیست - Environmental Science & Technology
دانشگاه
گروه علوم محیطی، دانشگاه لنکستر، انگلستان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1021/es061424h
فهرست مطالب
مقدمه
هیسترزیس
مواد و روش ها
تیتراسیون
نتایج و بحث
تیتراسیون هیومیک اسید
هیسترزیس در هیومیک و فولویک اسید
هیسترزیس در خاک تصفیه نشده و شسته شده با اسید
سازوکارها
پیامدهای نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Humic acid was isolated from three contrasting organicrich soils and acid-base titrations performed over a range of ionic strengths. Results obtained were unlike most humic acid data sets; they showed a greater ionic strength dependency at low pH than at high pH. Forward- and backtitrations with the base and acid revealed hysteresis, particularly at low pH. Previous authors attributed this type of hysteresis to humic acid aggregates;created during the isolation procedure;being redissolved during titration as the pH increased and regarded the results as artificial. However, forward- and back-titrations with organic-rich soils also demonstrated a similar hysteretic behavior. These observations indicate (i) that titrations of humic acid in aggregated form (as opposed to the more usual dissolved form) are more representative of the acid-base properties of humic acid in soil and (ii) that the ionic strength dependency of proton binding in humic acid is related to its degree of aggregation. Thus, the current use of models based on data from dissolved humic substances to predict the acidbase properties of humic acid in soil under environmental conditions may be flawed and could substantially overestimate their acid buffering capacity.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هیومیک اسید از سه خاک متمایز سرشار از منابع ارگانیک گرفته شد و تیتراسیون اسید و بازی روی محدوده ای از قدرت های یونی انجام شد. نتایج به دست آمده، خلاف اکثر داده‌هایی بود که از هیومیک اسید به دست آمده بود؛ این نتایج در pHپایین وابستگی بیشتر به قدرت یونی داشت. تیتراسیون عادی وبازگشتی با باز و اسید و به ویژه در pHپایین دارای پسماند هیسترزیس بود. نویسندگان قبلی این نوع هیسترزیس را به توده‌های هیومیک اسید نسبت می دادند که حین فرآیند جداسازی تسکیل شده و حین تیتراسیون با افزایش pH حل می شود و نتایج را ساختگی جلوه می دهد. البته، تیتراسیون روبه جلو و بازگشتی با خاک غنی از مواد ارگانیک نیز رفتار هیسترزیس مشابه از خود نشان می دهد. این مشاهدات نشان می دهد که تیتراسیون هیومیک اسید در شکل تجمع یافته (بر خلاف شکل معمول آن که دارای حالت محلول است)، خواص اسیدو بازی هیومیک اسید در خاک را بهتر نمایش می دهد و وابستگی قدرت یونی پیوند پروتون در هیومیک اسید، با درجه تجمع در ارتباط است. بنابراین، کاربرد فعلی مدل های مبتنی بر اساس اطلاعات مواد هیومیک حل شده، برای پیش‌بینی خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک تحت شرایط محیطی ممکن است دچار خطار شود و ظرفیت بافری اسید آن بیش از حد برآورد شود.

بدون دیدگاه