دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی کشاورزی

دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15