دانلود ترجمه مقاله تاثیر مواد کمکی بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های ویژه ذرت - مجله JSTOR

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مواد کمکی بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های ویژه ذرت - مجله JSTOR
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر مواد کمکی بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های پهن برگ انتخاب شده در مورد ذرت (Zea mays)
عنوان انگلیسی
(Influence of Adjuvants on Interactions of Sethoxydim with Selected Broadleaf Herbicides Used in Corn (Zea mays
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
1999
نشریه
JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4160
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، علوم و تکنولوژی بذر و همچنین گرایش آفت کشها
مجله
تکنولوژی علف هرز
کلمات کلیدی
آترزین، 6 کلرو Nاتیل N 1 متیل اتیل ،1و3و 5 تریازین 2و 4و دیامین؛ بنتازون 3 (1 متیل اتیل) (1H) -2و 1و 3 بنزوتیادیازین 4(3H) یک 2 و 2 دی اکسید؛ بروموکسینیل 3 و 5 دی برومو 4 هیدروکسی بنزونیتریل ؛ ستوکسیدیم
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
موادو روشها
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Field experiments were conducted during 1996 and 1998 to determine the effect of atrazine, bentazon, atrazine + bentazon, the amine salt of 2,4-D, and bromoxynil on broadleaf signalgrass and barnyardgrass control when applied in mixture with sethoxydim. Herbicide combinations were applied with crop oil concentrate, crop oil concentrate + ammonium sulfate, or BCH 815. Bentazon and atrazine + bentazon reduced broadleaf signalgrass and barnyardgrass control by sethoxydim. Bromoxynil reduced barnyardgrass control but had no affect on broadleaf signalgrass control. Including ammonium sulfate with crop oil concentrate or substituting BCH 815 for crop oil concentrate increased barnyardgrass and broadleaf signalgrass control by sethoxydim when applied with bentazon. Ammonium sulfate and BCH 815 increased barnyardgrass control when sethoxydim was applied with bromoxynil but did not affect control when sethoxydim was applied with atrazine + bentazon. Atrazine and the ammonium salt of 2,4-D did not reduce barnyardgrass and broadleaf signalgrass control by sethoxydim regardless of adjuvant.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برای تعیین اثر آترزین، بنتازون ، آترزین + بنتازون، نمک آمین 2,4-D و بروموکسینیل بر کنترل مارچوبه پهن برگ و بهار بند ، در صورت کاربرد به همراه ستوکسیدیم ، در خلال سالهای 1996 و 1998 آزمایشاتی انجام شد. از ترکیبات علف کش به همراه کنسانتره روغن محصول ، کنسانتره روغن محصول + سولفات آمونیوم، یا BCH 815 استفاده شد. بنتازون و آترزین+ بنتازون کنترل مارچوبه پهن برگ و بهار بند به کمک ستوکسیدین را کاهش دادند. بروموکسینیل کنترل گیاه بهار بند را کاهش داد، اما اثری بر کنترل مارچوبه پهن برگ نداشت. استفاده از سولفات آمونیوم به همراه کنسانتره روغن محصول یا جانشینی BCH 815 با کنسانتره روغن محصول، کنترل مارچوبه برگ پهن و بهار بند به کمک ستوکسیدین را زمانی افزایش داد که از بنتازون استفاده شده بود. سولفات آمونیوم و BCH 815 کنترل بهار بند را زمانی افزایش داد که از ستوکسیدیم به همراه بروموکسینیل استفاده شده بود اما در صورت استفاه از ستوکسیدیم به همراه آترزین + بنتازون اثری بر کنترل اعمال ننمود. آترزین و نمک آمونیوم 2,4-D کنترل این دو گونه به کمک ستوکسیدیم را بدون توجه به ماده کمکی کاهش ندادند.

بدون دیدگاه