دانلود ترجمه مقاله مدیریت گیاهان هرز با کاهش گلیفسات با سویای مقاوم در زمین کشت نشده - مجله JSTOR

دانلود ترجمه مقاله مدیریت گیاهان هرز با کاهش گلیفسات با سویای مقاوم در زمین کشت نشده - مجله JSTOR
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت و کنترل گیاهان هرز با کاهش استفاده از گلیفسات در زمین کشت نشده با استفاده از دانه های سویا مقاوم در برابر گلیفسات
عنوان انگلیسی
Weed management with reduced rates of glyphosate in no-till, narrow-row glyphosate-resistant soybean (Glycine max)
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
1999
نشریه
JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4161
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز و همچنین گرایش علوم و تکنولوژی بذر
مجله
فناوریهای علف هرز
کلمات کلیدی
بازده اقتصادی ، محصول سویا، ABUTH ، AMATA ، SETFA ، XANST
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Field studies were conducted at two locations in 1997 and 1998 to evaluate crop injury, weed control, yield, and net economic returns of single and sequential postemergence applications of labeled and reduced rates of glyphosate to no-till, glyphosate-resistant soybean planted in narrow rows. Sequential applications provided at least 91% control of giant foxtail, while single applications provided at least 86% control with labeled rates and 68-93% control with reduced rates. Common waterhemp control was slightly higher with sequential vs. single treatments and with labeled rates vs. reduced rates. Velvetleaf control was greater than 96% with all treatments. Common cocklebur control was 90% or higher with all treatments except a single application of glyphosate at 210 g/ha. Lower control of giant foxtail and common waterhemp with single-application, reduced-rate treatments in two of the four trials resulted in lower yields. Overall, sequential applications, regardless of rate, provided greater weed control, yield, and net income and lower coefficients of variation (C.V.s) of net income than reduced-rate single applications. Single-application treatments showed a trend of decreased weed control, yield, and net income and higher C.V.s of net income with reduced rates of glyphosate.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از انجام مطالعات میدانی در دو محل در سالهای 1997 و 1998 ارزیابی میزان خسارت محصول، کنترل علف هرز، محصول و بازده اقتصادی ویژه برنامه های پس از ظهور واحد و متوالی نرخ علامت گذاری شده و کاهش یافته گلیفسات در سویا مقاوم در برابر گلیفسات بود که در زمین کشت نشده ، در ردیف های نزدیک کاشته شده بود. در برنامه های متوالی میزان کنترل علف هرز ارزن دم روباهی غول پیکر، حداقل 91 درصد بود، در حالیکه در برنامه های واحد حجم کنترل با نرخ کاهش یافته 86 درصد و با نرخ کاهش یافته 93- 68 درصد بود. با استفاده از تیمارهای متوالی در برابر واحد با نرخ علامت گذاری شده در برابر نرخ کاهش یافته، علف waterhemp (دو دندان) بیشترکنترل گردید. درکلیه تیمارهاکنترل Velvetleaf بیش از 96 درصد بود. در کلیه تیمارها به جز یک بار استفاده از گلیفسات به مقدار 210g/haحجم کنترل cocklebur (نام یک گیاه)90 درصد یا بیشتر بود.کنترل کمتر ارزن دم روباهی غول پیکر و waterhemp عادی با تیمارهای تک کاربردی ، نرخ کاهش یافته در دو مورد از چهار آزمایش باعث کاهش محصول گردید. روی هم رفته، کاربردهای متوالی، در مقایسه با کاربردهای واحد نرخ کاهش یافته، بدون توجه به میزان، علف هرز، محصول و سود ویژه و ضرایب پائین تر تغییر (C.V.) سود ویژه را بیشتر کنترل کردند .در تیمارهای تک کاربردی ، کنترل علف هرز، محصول و سود ویژه کاهش و C.V سود ویژه به نسبت کاهش میزان گلیفسات، افزایش یافت.

بدون دیدگاه