دانلود رایگان مقالات انگلیسی زیست شناسی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 20158
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تأثیر تغذیه و اپی ژنتیک محیطی بر سلامت و بیماری انسان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تأثیر تغذیه و اپی ژنتیک محیطی بر سلامت و بیماری انسان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35