دانلود رایگان مقالات انگلیسی دامپزشکی

ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله حملات شدید در خوک های مبتلا به Taenia solium در تانزانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حملات شدید در خوک های مبتلا به Taenia solium در تانزانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود رایگان مقاله خصوصیات ژنتیکی پاکس ویروس در شتر یک کوهانه

دانلود رایگان مقاله خصوصیات ژنتیکی پاکس ویروس در شتر یک کوهانه

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10