ترجمه مقاله اثرات قلیایی و آبرسانی بر روی غلظت پتاسیم پلاسما در نوزادان گوساله اسهال دار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اثرات قلیایی و آبرسانی بر روی غلظت پتاسیم پلاسما در نوزادان گوساله اسهال دار - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات قلیایی و آبرسانی بر روی غلظت پتاسیم پلاسما در نوزادان گوساله اسهال دار
عنوان انگلیسی
Effects of Alkalinization and Rehydration on Plasma Potassium Concentrations in Neonatal Calves with Diarrhea
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6055
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
دامپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پاتولوژی یا آسیب شناسی دامپزشکی
مجله
مجله دامپزشکی داخلی - Journal of Veterinary Internal Medicine
دانشگاه
مونیخ، اوبرشلایسهایم، آلمان
کلمات کلیدی
درمان مایع، هایپرکالمی، سدیم بیکربنات هایپرتونیک، متابولیک اسیدوز یون قوی
فهرست مطالب
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Background: Increased plasma potassium concentrations (K+) in neonatal calves with diarrhea are associated with acidemia and severe clinical dehydration and are therefore usually corrected by intravenous administration of fluids containing sodium bicarbonate. Objectives: To identify clinical and laboratory variables that are associated with changes of plasma K+ during the course of treatment and to document the plasma potassium-lowering effect of hypertonic (8.4%) sodium bicarbonate solutions. Animals: Seventy-one neonatal diarrheic calves. Methods: Prospective cohort study. Calves were treated according to a clinical protocol using an oral electrolyte solution and commercially available packages of 8.4% sodium bicarbonate (250–750 mmol), 0.9% saline (5–10 L), and 40% dextrose (0.5 L) infusion solutions. Results: Infusions with 8.4% sodium bicarbonate solutions in an amount of 250–750 mmol had an immediate and sustained plasma potassium-lowering effect. One hour after the end of such infusions or the start of a sodium bicarbonate containing constant drip infusion, changes of plasma K+ were most closely correlated to changes of venous blood pH, plasma sodium concentrations and plasma volume (r = 0.73, 0.57, 0.53; P < .001). Changes of plasma K+ during the subsequent 23 hours were associated with changes of venous blood pH, clinical hydration status (enophthalmos) and serum creatinine concentrations (r = 0.71, 0.63, 0.62; P < .001). Conclusions and Clinical Importance: This study emphasizes the importance of alkalinization and the correction of dehydration in the treatment of hyperkalemia in neonatal calves with diarrhea.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
پیشینه تحقیق: افزایش در غلظت پتاسیم پلاسما (K+) در نوزادان گوساله اسهالی با اسیدی شدن وکم شدن شدید آب بدن همراه است، از این رو معمولا با القای درونی بیکربنات سدیم محتوی مایع اصلاح می شود.
اهداف: تعیین کردن متغیرهای آزمایشگاهی و بالینی همراه با تغییرات غلظت پتاسیم پلاسما در طول دوره ی تیماربندی، و ثبت کردن اثر کاهشی پتاسیم پلاسما با محلول های بیکربنات سدیم هیپرتونیک (4/8 درصد).
حیوانات: هفتاد و یک نوزاد گوساله ی اسهال دار.
روش ها: مطالعات گروهی مربوط به آینده. گوساله ها بر طبق یک پروتوکل بالینی با استفاده از یک محلول الکترولیت دهانی و بسته های تجاری سدیم بیکربنات 4/8 درصد موجود (250 تا 750 مول)، 9/0 درصد نمک (5 تا 10 لیتر) و محلول های تزریقی دکستروز 40 درصد (5/0 لیتر) تیماربندی شدند.
نتایج:تزریقات با محلول های سدیم بی کربنات 4/8 درصد با مقدار 250 تا 750 مول اثر فوری داشت و اثر کاهشی پتاسیم پلاسما را حفظ کرد. یک ساعت بعد و در انتهای تزریق ها یا شروع تزریق چکه ای ثابت محتوی سدیم بی کربنات، تغییرات پتاسیم پلاسما دقیقا با تغییرات pH خون ورید، غلظت سدیم پلاسما، و حجم پلاسما همبستگی داشت (r= 0.73, - 0.57; P < 0.001). تغییرات پلاسما در خلال 23 ساعت متوالی با تغییرات pH خون ورید، آبگیری و غلظت کراتینین همراه بود (r= - 0.71, 0.63, 0.62; P< 0.001).
نتیجه گیری کلی و اهمیت بالینی: این مطالعه بر اهمیت قلیایی شدن و اصلاح کم آبی بدن در تیمار هیپرکالمی در نوزادان گوساله اسهال دار تاکیید دارد.

بدون دیدگاه