ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه
عنوان انگلیسی
Supplier selection using ANP and ELECTRE II in interval 2-tuple linguistic environment
صفحات مقاله فارسی
42
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7554
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت استراتژیک و تحقیق در عملیات
مجله
علوم اطلاعات - Information Sciences
دانشگاه
کالج فناوری اطلاعات، دانشگاه جیانگشی، امور مالی و اقتصاد، چین
کلمات کلیدی
انتخاب تأمین‌کننده، دوتایی بازه، ANP، ELECTRE، تصمیم گیری چند معیاری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مقدمات
متغیرهای زبانی دوتایی و متغیرهای زبانی دوتایی بازه
روابط اولویت زبانی دوتایی
تحلیل فرایند خالص
یک روش هیبریدی برای حل مسأله های تصمیم‌گیری چندمعیاری با معیارهای دوترازی
توصیف مسائل
تعیین وزن زیرمعیارها با استفاده از TL-ANP
رتبه بندی جایگزین ها با استفاده از رهیافت IT-ELECTE II
الگوریتم پیشنهادی برای تصمیم‌گیری چندمعیاری با معیارهای دوترازی
یک نمونه از کاربرد انتخاب تأمین‌کننده در دنیای واقعی
توصیف مورد انتخاب تأمین‌کننده Yutong Bus
تعیین معیار ها و زیر معیار ها و روابط شبکه ای
تعیین وزن های زیر معیار ها
ارزیابی تأمین‌کننده های داوطلب و انتخاب بهترین مورد
بحث در مورد اعتبار نتایج به دست آمده
آزمون اعتبار نتایج به دست امده توسط روش پیشنهادی با استفاده از معیار 1
آزمون اعتبار نتایج حاصل شده توسط روش پیشنهادی تحت معیار های 2 و 3
تحلیل های مقایسه ای کامل با روش های تصمیم‌گیری چندمعیاری موجود
نتایج رتبه بندی حاصل شده در روش های موجود و آزمون همبستگی رتبه اسپیرمن
تحلیل مقایسه ای بعدی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In supply chain management, supplier selection can be treated as a type of hierarchical multi-criteria decision-making (MCDM) problems since it involves various criteria and hierarchical structure among criteria often exists. This paper investigates a kind of MCDM problems with two-level criteria and develops a novel hybrid method integrating TL-ANP (2-tuple linguistic analytic network process) and IT-ELECTRE II (interval 2-tuple Elimination and Choice Translating Reality II). Considering interactions among criteria, a TL-ANP approach, in which comparison matrices are consistent 2-tuple linguistic preference relations, is put forward to determine weights of criteria and sub-criteria. To deal with the case of criteria being not compensated, an IT-ELECTRE II approach is proposed. In this approach, ratings of alternatives on sub-criteria are represented as interval 2-tuple linguistic variables. A possible degree and a likelihood-based preference degree are respectively de- fined, followed by concordance, discordance and indifferent sets. Afterwards, concordance and discordance indices are identified and applied to establish net concordance and net discordance indices. Further, comprehensive dominant values of alternatives are obtained to rank alternatives. Thereby, a novel hybrid method is presented for MCDM with two-level criteria under interval 2-tuple linguistic environment. At length, a real case of supplier selection is examined and comparison analyses are conducted to illustrate the application and superiority of the proposed method.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در مدیریت زنجیره تأمین، انتخاب تأمین‌کننده می تواند به عنوان نوعی از مسأله های تصمیم گیری چند معیاری در نظر گرفته شود زیرا با معیار های مختلف درگیر است و ساختار سلسله‌مراتبی اغلب اوقات وجود دارد. این مقاله یک نوع از مسأله های تصمیم گیری چند معیاری را با معیار های دوترازی بررسی می کند که یک روش تجمعی ترکیبی جدید از TL-ANP (فرایندهای شبکه ای تحلیلی زبانی دوتایی) و IT-ELECTRE II (حذف دوتایی بازه و واقعیت انتقال انتخاب II) است. با در نظر گرفتن برهم کنش بین معیار ها، یک رهیافت TL-ANP که در آن ماتریس های مقایسه، روابط اولویت زبانی دوتایی سازگار هستند برای تعیین وزن معیار ها و زیر معیار ها به کار برده شده است. برای تعامل با موردی که معیارها همدیگر را جبران نمی کنند، یک رهیافت IT-ELECTRE I پیشنهاد شده است. در این رهیافت، امتیازدهی های انتخاب ها در مورد زیر معیار به صورت متغیرهای زبانی دوتایی بازه نمایش داده می شوند. یک درجه امکان و اولیت مبتنی بر احتمال  برای مجموعه های تطابق، عدم تطابق و بیتفاوتی تعریف شده است. سپس، شاخص های تطابق و عدم تطابق شناسایی شده و به کار برده می شوند تا شاخص های تطابق خالص و عدم تطابق خالص تشکیل شوند. در ادامه، مقادیر غلبه جامع از انتخاب ها برای رتبه‌بندی انتخاب ها حاصل می شود. در نتیجه، یک روش هیبریدی جدید برای تصمیم گیری چندمعیاری با معیار های دوترازی در محیط زبانی دوتایی بازه به دست می آید. در انتها، یک مورد واقعی انتخاب تأمین‌کننده بررسی می شود و تحلیل های مقایسه ای برای نمایش کاربرد و برتری روش پیشنهادی در دستور کار قرار می گیرد.


بدون دیدگاه