ترجمه مقاله مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی

ترجمه مقاله مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی: نتایج متغیر ابزاری حاصل از داده های یک براورد در آلمان
عنوان انگلیسی
Sport Participation and Subjective Well-Being: Instrumental Variable Results From German Survey Data
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
Humankinetics
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6994
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی ورزشی
مجله
مجله فعالیت فیزیکی و سلامت - Journal of Physical Activity and Health
دانشگاه
گروه اقتصاد، دانشگاه ویرجینیای غربی، موسسه اقتصاد ورزشی و مدیریت ورزشی، دانشگاه ورزشی آلمان
کلمات کلیدی
فعالیت فیزیکی، شادکامی
فهرست مطالب
آثار مرتبط
داده ها و روش ها
منبع داده
روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Background

A major policy goal of many ministries of sport and health is increased participation in sport to promote health. A growing literature is emerging about the benefits of sport participation on happiness. A challenge in establishing a link between sport participation and happiness is controlling for endogeneity of sport participation in the happiness equation. Methods: This study seeks to establish causal evidence of a relationship between sport participation and self reported happiness using instrumental variables (IV). Results: IV estimates based on data from a 2009 population survey living in Rheinberg, Germany indicate that individuals who participate in sport have higher life happiness. The results suggest a U-shaped relationship between age and self-reported happiness. Higher income is associated with greater self-reported happiness, males are less happy than females, and single individuals are less happy than nonsingles. Conclusions: Since the results are IV, this finding is interpreted as a causal relationship between sport participation and subjective well-being (SWB). This broader impact of sport participation on general happiness lends support to the policy priority of many governments to increase sport participation at all levels of the general population.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
پیش زمینه

یک هدف خط مشی اصلی بسیاری از وزارتخانه های ورزش و بهزیستی، مشارکت در ورزش را برای ارتقاء بهزیستی افزایش میدهد.آثار زیادی در مورد مزایای مشارکت ورزشی بر روی شادکامی وجود دارد. یک چالش در ایجاد ارتباط بین مشارکت ورزشی و شادکامی ،برای برون زادی مشارکت ورزشی در معادله شادکامی وجود دارد.
روشها: این بررسی درصدد ایجاد شواهد سببی یک رابطه بین مشارکت ورزشی و شادکامی خود گزارش شده با استفاده از متغیرهای ابزاری(IV) است.
نتایج :IV بر مبنای داده های یک براورد جمعیت در سال 2009 است که در رینبرگ زندگی میکنند.آلمان عنوان میکند افرادی که در ورزش مشارکت دارند، دارای شادکامی زندگی بالاتری هستند. نتایج یک رابطه ی به شکل U را بین سن و شادکامی خود گزارش شده نشان میدهند. درامد بالاتر به شادکامی خود گزارش شده ی بیشتر وابسته است، مردان نسبت به زنان کمتر شاد هستند و افراد مجرد از افراد غیر مجرد کمتر شاد هستند.
نتیجه گیری: چون نتایج، IV هستند،این یافته ها به صورت یک رابطه ی سببی بین مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی (SWB) تفسیر میشود.این اثر گسترده تر مشارکت ورزشی بر روی شادکامی کلی ،حمایت را به اولویت خطی مشی دولتهای زیادی برای افزایش مشارکت ورزشی در کل سطوح جمعیت کلی، معطوف میسازد.


بدون دیدگاه