تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
عنوان انگلیسی: The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5385 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.64Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سازمان های دولتی و مدیریت عملکرد
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه: گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و عدالت متقابل) ، رفتار شهروندی سازمانی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

روش کار

یافته ها

2. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. The population consisted of all staff of Islamic Azad University, Tehran Science & Research Branch. To collect data, Podsakoff o determine its reliability, Cronbach-alpha was used (OCB questionnaire 0.85 and organizational trust questionnaire 0.87). The collected data was analyzed using descriptive statistics indices and inferential statistics after collecting. The results showed that mean of OCB are slightly more than average. And there is significant positive relationship between the components of organizational justice (distributive, procedural, and interactional justices as predicative variables) and OCB.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. جمعیت تحقیق شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پودساکوف و نت میر در سال 1990 در مورد OCB با موضوعیت عدالت سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . برای تعیین پایایی، ضریب کرونبچ مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد که میانگین OCB کمی بیشتر از حد متوسط بوده است. و رابطه مثبت معنی داری بین ابعاد عدالت (توزیعی، رویه ای متغیر، و قضات تعاملی به عنوان اخباری و OCB. وجود دارد.