ترجمه مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
عنوان انگلیسی
The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5385
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سازمان های دولتی و مدیریت عملکرد
مجله
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه
گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و عدالت متقابل) ، رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
روش کار
یافته ها
2. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. The population consisted of all staff of Islamic Azad University, Tehran Science & Research Branch. To collect data, Podsakoff o determine its reliability, Cronbach-alpha was used (OCB questionnaire 0.85 and organizational trust questionnaire 0.87). The collected data was analyzed using descriptive statistics indices and inferential statistics after collecting. The results showed that mean of OCB are slightly more than average. And there is significant positive relationship between the components of organizational justice (distributive, procedural, and interactional justices as predicative variables) and OCB.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. جمعیت تحقیق شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پودساکوف و نت میر در سال 1990 در مورد OCB با موضوعیت عدالت سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . برای تعیین پایایی، ضریب کرونبچ مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد که میانگین OCB کمی بیشتر از حد متوسط بوده است. و رابطه مثبت معنی داری بین ابعاد عدالت (توزیعی، رویه ای متغیر، و قضات تعاملی به عنوان اخباری و OCB. وجود دارد.

بدون دیدگاه