ترجمه مقاله مقایسه رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مقایسه رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک
عنوان انگلیسی
A comparison of quality satisfaction between transactional and relational customers in e-commerce
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2013
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8068
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت کیفیت و بهره وری، تجارت الکترونیک، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله مدیریت کیفیت جامع - The TQM Journal
دانشگاه
گروه علوم کامپیوتر و مدیریت اطلاعات، دانشگاه پراویدنس، تایوان
کلمات کلیدی
تجارت الکترونیک، کنترل درک شده، لذت درک شده، رضایت از کیفیت، مشتریان رابطه ای، مشتریان معامله ای
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مرور ادبیات و توسعه فرضیه ها
2-1- تعاریف مشتری های رابطه ای و معامله ای
2-2- رضایت از کیفیت سیستم میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
2-3- رضایت از کیفیت اطلاعات میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
2-4- رضایت از کیفیت خدمات میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
2-5- تاثیر تعدیل کننده کنترل درک شده
2-6- تاثیر تعدیل کننده لذت درک شده
3- روش تحقیق
3-1- چارچوب تحقیق
3-2- معیارها
3-3- موضوعات
3-4- آزمون روایی و پایایی
4- تحلیل و نتیجه
4-1- تاثیر اصلی رضایت از کیفیت
4-2- تاثیر تعدیل کننده کنترل درک شده
4-3- تاثیر تعدیل کننده لذت درک شده
4-4- مفاهیم مطالعه
5- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- محدودیت ها و تحقیقات آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine quality satisfaction between transactional and relational customers in e-commerce, and it also explores the moderating effect of perceived control and perceived enjoyment on quality satisfaction. Design/methodology/approach – Multivariate analysis of variance and two-way ANOVA were conducted to test the study hypotheses. The samples include 470 university students in the northeastern USA to whom an online survey was administered. Findings – Results show that system quality satisfaction is more significant for transactional customers, but information quality and service quality satisfactions are more important for relational customers. Moreover, perceived control and perceived enjoyment partially moderate quality satisfaction between transactional and relational customers. Research limitations/implications – One limitation is that a student cohort is selected as the sample. This study verifies the understanding of quality satisfaction between transactional and relational customers in e-commerce. Practical implications – Practitioners shall consider the quality of services for fitting different types of customers. While a high-quality system design is better for new customers, high-quality information and service support is helpful for loyal customers. However, if loyal customers have a high degree of perceived control, they may also be more sensitive to system quality satisfaction. Similarly, if new customers have a high degree of perceived control or a high degree of perceived enjoyment, they may be more sensitive to information quality satisfaction. Originality/value – This study contributes to the knowledge regarding quality satisfaction for transactional and relational customers in e-commerce.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف این مقاله ، سنجش رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک است، همچنین این پژوهش تاثیر تعدیل کننده کنترل درک شده و لذت درک شده روی رضایت از کیفیت را بررسی می کند.
طرح-روش-رویکرد- تحلیل های چند متغیره واریانس و ANOVA دو راهه ، جهت آزمون فرضیه های مطالعه صورت پذیرفت. نمونه ها شامل 470 دانشجو در آمریکای شمال شرقی بود که یک نظرسنجی online روی آنها مدیریت شد.
یافته ها – نتایج نشان می دهد که رضایت از کیفیت سیستم برای مشتریان معامله ای مهمتر است اما رضایت از کیفیت خدمات و اطلاعات ، برای مشتریان رابطه ای مهمتر است. بعلاوه ، کنترل درک شده و لذت درک شده به طور جزیی رضایت از کیفیت را میان مشتریان رابطه ای و معامله ای تعدیل می سازد.
محدودیت ها و مفهوم های تحقیق- یک محدودیت این است که یک گروه دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب می شود. این مطالعه ادراک رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک را بررسی می کند.
مفاهیم عملی – متخصصان بایستی کیفیت خدمات برای مطابقت با انواع مختلف مشتریان را درنظر بگیرند. در حالی که یک طرح سیستم با کیفیت برای مشتریان جدید بهتر است، حمایت خدماتی و اطلاعاتی با کیفیت برای مشتریان وفادار مفید می باشد. در هرصورت، اگر مشتریان وفادار دارای درجه بالاتری از کنترل درک شده باشند ، آنها ممکن است به رضایت از کیفیت سیستم نیز ، حساس تر باشند. به طور مشابه ، اگر مشتریان جدید دارای درجه بالاتری از کنترل درک شده یا لذت درک شده باشند ، آنها ممکن است به رضایت از کیفیت اطلاعات حساس تر باشند.
اصالت/ ارزش- این مطالعه به دانش ما در خصوص رضایت از کیفیت برای مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک کمک می کند.

بدون دیدگاه