تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری: یک چارچوب و مفهوم گسترده برای تجزیه تحلیل
عنوان انگلیسی: Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 40
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9507
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.52Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیاست های تحقیق و توسعه، مدیریت تکنولوژی
مجله: سیاست تحقیق - Research Policy
دانشگاه: موسسه Fraunhofer برای سیستم های تحقیقاتی و نوآوری، آلمان
کلمات کلیدی: ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)، راهبرد خط مشی، سیاست گذاری و پیاده سازی خط مشی،ثبات، انسجام، اعتبار، گذار به سوی پایداری، نوآوری، نغییر فناوری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مرور منابع

2-2 ویژگی های ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)

3- اجزای اساسی مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)

3-1جزء اساسی 1: عناصر

3-1-1 راهبرد خط مشی

3-1-2 ابزار ها

RD&D: تحقیق، توسعه واثبات

3-1-3 ترکیب ابزار

3-2 جزء اساسی 2: فرایند های خط مشی

3-3 جزء اساسی 3: ویژگی ها

3-3-1 ثبات عناصر

3-3-2 انسجام فرایند ها

3-3-3 اعتبار

3-3-4 جامعیت

3-4 ابعاد

3-5 خلاصه

4- کاربرد مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)

4-1 به سوی یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)

4-2 چالش های تحلیل ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) تجربی

4-2-1 مرز بندی

4-2-2 عملیاتی سازی ترکیب خط مشی (هم افزایی خط مشی)

5-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Reaching a better understanding of the policies and politics of transitions presents a main agenda item in the emerging field of sustainability transitions. One important requirement for these transitions, such as the move towards a decarbonized energy system, is the redirection and acceleration of technological change, for which policies play a key role. In this regard, several studies have argued for the need to combine different policy instruments in so-called policy mixes. However, existing policy mix studies often fall short of reflecting the complexity and dynamics of actual policy mixes, the underlying politics and the evaluation of their impacts. In this paper we take a first step towards an extended, interdisciplinary policy mix concept based on a review of the bodies of literature on innovation studies, environmental economics and policy analysis. The concept introduces a clear terminology and consists of the three building blocks elements, policy processes and characteristics, which can be delineated by several dimensions. Based on this, we discuss its application as analytical framework for empirical studies analyzing the impact of the policy mix on technological change. Throughout the paper we illustrate the proposed concept by using the example of the policy mix for fostering the transition of the German energy system to renewable power generation technologies. Finally, we derive policy implications and suggest avenues for future research.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دست یابی به درک بهتر از خط مشی ها و سیاست های گذار به سوی پایداری، یک موضوع مورد بحث در رشته نوظهور گذار به سوی پایداری محسوب می شود. یک لازمه مهم برای این گذار به سوی پایداری، نظیر حرکت به سمت یک سیستم انرژی بدون کربن، جهت دهی مجدد و تسریع تغییر فناوری ای می باشد که برای آن ها، خط مشی نقش کلیدی ایفا می کند. در این رابطه،چندین مطالعه در خصوص لزوم ترکیب ابزار های خط مشی مختلف موسوم به ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) انجام شده است. با این حال، مطالعات موجودی بر روی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) اغلب قادر به منعکس کردن پیچیدگی و پویایی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) های واقعی، سیاست های بنیادین و ارزیابی اثرات آن ها نمی باشند. در این مقاله، ما نخستین گام را در جهت یک مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) گسترده و بین رشته ای بر اساس مرور منابع در خصوص مطالعات نوآوری، اقتصاد محیطی و تحلیل خط مشی بر می داریم. این مفهوم، اصطلاحات روشنی را معرفی کرده و متشکل از سه واحد اساسی عناصر، فرایند های خط مشی و ویژگی های خط می باشد که با چندین بعد مشخص می شود. بر این اساس، ما در مورد کاربرد آن به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای مطالعات تجربی به منظور تجزیه تحلیل اثر ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) بر روی تغییرات فناوری بحث می کنیم. در سرتاسر این مقاله، ما مفهوم پیشنهادی را با استفاده از الگوی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) برای تقویت گذار سیستم انرژی آلمان به فناوری های تولید برق تجدید پذیر توضیح می دهیم. در نهایت، ما پیامد های خط مشی را استخراج کرده و مسیر هایی را برای تحقیقات آینده پیشنهاد می کنیم.