ترجمه مقاله ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری: یک چارچوب و مفهوم گسترده برای تجزیه تحلیل
عنوان انگلیسی
Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis
صفحات مقاله فارسی
40
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9507
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیاست های تحقیق و توسعه، مدیریت تکنولوژی
مجله
سیاست تحقیق - Research Policy
دانشگاه
موسسه Fraunhofer برای سیستم های تحقیقاتی و نوآوری، آلمان
کلمات کلیدی
ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)، راهبرد خط مشی، سیاست گذاری و پیاده سازی خط مشی،ثبات، انسجام، اعتبار، گذار به سوی پایداری، نوآوری، نغییر فناوری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-مرور منابع
2-2 ویژگی های ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)
3- اجزای اساسی مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)
3-1جزء اساسی 1: عناصر
3-1-1 راهبرد خط مشی
3-1-2 ابزار ها
RD&D: تحقیق، توسعه واثبات
3-1-3 ترکیب ابزار
3-2 جزء اساسی 2: فرایند های خط مشی
3-3 جزء اساسی 3: ویژگی ها
3-3-1 ثبات عناصر
3-3-2 انسجام فرایند ها
3-3-3 اعتبار
3-3-4 جامعیت
3-4 ابعاد
3-5 خلاصه
4- کاربرد مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)
4-1 به سوی یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی)
4-2 چالش های تحلیل ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) تجربی
4-2-1 مرز بندی
4-2-2 عملیاتی سازی ترکیب خط مشی (هم افزایی خط مشی)
5-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Reaching a better understanding of the policies and politics of transitions presents a main agenda item in the emerging field of sustainability transitions. One important requirement for these transitions, such as the move towards a decarbonized energy system, is the redirection and acceleration of technological change, for which policies play a key role. In this regard, several studies have argued for the need to combine different policy instruments in so-called policy mixes. However, existing policy mix studies often fall short of reflecting the complexity and dynamics of actual policy mixes, the underlying politics and the evaluation of their impacts. In this paper we take a first step towards an extended, interdisciplinary policy mix concept based on a review of the bodies of literature on innovation studies, environmental economics and policy analysis. The concept introduces a clear terminology and consists of the three building blocks elements, policy processes and characteristics, which can be delineated by several dimensions. Based on this, we discuss its application as analytical framework for empirical studies analyzing the impact of the policy mix on technological change. Throughout the paper we illustrate the proposed concept by using the example of the policy mix for fostering the transition of the German energy system to renewable power generation technologies. Finally, we derive policy implications and suggest avenues for future research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دست یابی به درک بهتر از خط مشی ها و سیاست های گذار به سوی پایداری، یک موضوع مورد بحث در رشته نوظهور گذار به سوی پایداری محسوب می شود. یک لازمه مهم برای این گذار به سوی پایداری، نظیر حرکت به سمت یک سیستم انرژی بدون کربن، جهت دهی مجدد و تسریع تغییر فناوری ای می باشد که برای آن ها، خط مشی نقش کلیدی ایفا می کند. در این رابطه،چندین مطالعه در خصوص لزوم ترکیب ابزار های خط مشی مختلف موسوم به ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) انجام شده است. با این حال، مطالعات موجودی بر روی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) اغلب قادر به منعکس کردن پیچیدگی و پویایی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) های واقعی، سیاست های بنیادین و ارزیابی اثرات آن ها نمی باشند. در این مقاله، ما نخستین گام را در جهت یک مفهوم ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) گسترده و بین رشته ای بر اساس مرور منابع در خصوص مطالعات نوآوری، اقتصاد محیطی و تحلیل خط مشی بر می داریم. این مفهوم، اصطلاحات روشنی را معرفی کرده و متشکل از سه واحد اساسی عناصر، فرایند های خط مشی و ویژگی های خط می باشد که با چندین بعد مشخص می شود. بر این اساس، ما در مورد کاربرد آن به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای مطالعات تجربی به منظور تجزیه تحلیل اثر ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) بر روی تغییرات فناوری بحث می کنیم. در سرتاسر این مقاله، ما مفهوم پیشنهادی را با استفاده از الگوی ترکیب خط مشی( هم افزایی خط مشی) برای تقویت گذار سیستم انرژی آلمان به فناوری های تولید برق تجدید پذیر توضیح می دهیم. در نهایت، ما پیامد های خط مشی را استخراج کرده و مسیر هایی را برای تحقیقات آینده پیشنهاد می کنیم.

بدون دیدگاه