ترجمه مقاله ویژگی‌های فیزیکی و پردازش تصویر پسته وحشی

ترجمه مقاله ویژگی‌های فیزیکی و پردازش تصویر پسته وحشی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی‌های فیزیکی و پردازش تصویر پسته وحشی (بنه)
عنوان انگلیسی
Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Raneh)
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2007
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6380
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی، صنایع غذایی و مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار و علوم مواد غذایی
دانشگاه
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل تصویر کامپیوتر، مشخصات فیزیکی، پسته وحشی، بانه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
اندازه‌گیری ابعاد
تعیین زاویه ریپوز
نتایج و بحث
نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Some physical properties of wild pistachio nut (Baneh) were measured by experimental method and compared with data obtained by an image processing method. The results showed a very good correlation between the results of these methods for geometrical properties of Baneh with the R2 values ranged from 0.65 to 0.90. The aspect ratio, projected area, sphericity and roundness determined by image processing were averagely 1.164, 206.68 mrn2,0.82 and 0.84, respectively. The geometric mean diameter, arithmetic mean diameter, aspect ratio, surface area and sphericity calculated theoretically based on micrometer data were averagely 7.4531 mm, 7.5285 mm, 1.134, 175.24 mm2 and 0.86, respectively. The average unit mass, 1000 grain mass, volume, true density, bulk density, density ratio and porosity were measured as 0.2045 g, 194.878 g, 0.193 cm3,995.68 kg m-3,596.36 kg m-3,59.97% and 40.02%, respectively. The static coefficient of friction on five structural surfaces increased from 0.138 for glass, 0.180 for galvanized iron sheet and 0.266 for fiber glass to 0.436 for rubber and 0.459 for plywood. The filling and funning angles of repose were established as 16.010and 19.92°,respectively. The terminal velocity of wild pistachio nut was 8.22 ms-I.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تعدادی از ویژگی های فیزیکی دانه پسته وحشی توسط روش های تجربی تعیین و نتایج آن با اطلاعات حاصله از روش پردازش تصویر مقایسه شد .نتایج بدست آمده وجود یک همبستگی بالا با مقادیر R2 بین 65/0 تا 90/0 را میان این دو روش نشان داد . میانگین مقادیر اندازه گیری شده توسط روش پردازش تصویر برای نسبت نما ، سطح تصویری جسم ، ضریب کرویت و ضریب گردی ، به ترتیب برابر 164/1 ، 6/206 میلی متر ، 84/0 و 82/0 بودند . میانگین مقادیر محاسه شده برای قطر هندسی ، قطر حسابی ، نسبت نما ، مساحت سطحی و ضریب کرویت بر اساس داده های ابعاد بدست آمده توسط میکرومتر به ترتیب 4531/7 میلی متر ، 5285/134 ، 7/1 ، 24/175 و 86/0 بودند . میانگین مقادیر برای وزن واحد ، وزن هزار دانه ، حجم ، دانسیته ی واقعی ، دانسیته ی توده ، نسبت دانسیته و تخلخل به ترتیب برابر 2045/0 گرم ، 878/194 گرم ، 193/0 سانتی متر مکعب ، 68/995 ، 36/596 ، 97/59 و 02/40% تعیین شدند . ضریب اسطحکاک استاتیک روی 5 نوع سطح از 138/0 برای شیشه ، 180/0 برای صفحات آهنی گالوانیزه ، 266/0 برایفایبرگلاس ، 436/0 برای لاستیک تا 459/0 برای تخته چندلا افزایش یافت . زوایای ریپوز تخلیه و پر کردن به ترتیب 01/16 و 92/19 بدست آمدند . سرعت حد دانه پسته وحشی برابر 22/8 بود .

بدون دیدگاه