ترجمه مقاله مدل سازی فیزیکی و تحلیلی رفتار بیرون کشیدگی نوار ژئوسنتتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی فیزیکی و تحلیلی رفتار بیرون کشیدگی نوار ژئوسنتتیک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی فیزیکی و تحلیلی رفتار بیرون کشیدگی نوار ژئوسنتتیک
عنوان انگلیسی
Physical and analytical modelling of geosynthetic strip pull-out behaviour
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4828
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی (ژئوتکنیک) و سازه
مجله
ژئوتکستایل و ژئوممبران
دانشگاه
آزمایشگاه عمران و مهندسی محیط زیست، فرانسه
کلمات کلیدی
سازه های خاکی تثبیت شده مکانیکی، سازه ها، تقویت کننده های ژئوسنتتیک، اندرکنش خاک/ سازه، آزمایشات بیرون کشیدگی، مدل سازی تحلیلی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مدل سازی فیزیکی سه بعدی
2-1- عملکردروش
2-2- توصیف ابزار و مواد
2-2-1- تقویت کننده ها
2-2-2- مخزن آزمایشی
2-2-3- سنسورها
3- تجزیه و تحلیل و نتایج آزمایشی
3-1- آزمایشات انجام شده
3-2- تحلیل نتایج
3-2-1- تنش های توزیع شده در آزمایش مخزن
3-2-2- تاثیر تنشهای تحدیدی
3-2-3 - تاثیر طرح بندی تسمه های مصنوعی
4- مدل سازی تحلیلی و عددی
4-1- اولین مدل سازی M1
4-2- دومین مدل سازیM2
4-3- سومین مدلسازیM3
4-4- جستجوی پارامترهای بهینه برای سه روش مدل سازی
4-5- بازدهی روش های مدل سازی
4-6- تعمیم پارامترهای مدل سازی
4-6-1- جابجایی نسبی خاک / تقویت کننده متناظر با کل بسیج اصطکاکی
4-6-2- حداکثر ضریب اصطکاک در تعامل خاک / تقویت کننده
4-6-3- آستانه کرنش کششی اولیه
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

The design methods used for soil mass structures, such as mechanically stabilised earth (MSE) structures, are based on soil/reinforcement anchorage models which require the knowledge of the soil/reinforcement interface friction capacity. However, different types of reinforcements are used in these structures and present different behaviour. This study concerns two types of strips reinforcements. The first one is metallic and is classically designed using elasto-plastic models (Schlosser and Guilloux 1981, Segrestin and Bastick 1996). The second type is geosynthetic. The classical anchorage models do not take into account the extensibility of this materiel and do not reproduce its complex behaviour. In the first part this paper presents pull-out tests carried out on the two types of strips reinforcements (metallic and synthetic) subjected to several levels of vertical stresses. The tests are carried out in a metallic tank in controlled and instrumented conditions. In the second part, three modelling processes of the pull-out tests are implemented. The first method takes classical anchorage models into account. The second method improves the friction model using the analysis of the experimental tests. The last method adds the real tensile behaviour of the synthetic reinforcement to the second and assumes an initial strain threshold 30 (Bourdeau et al. 1990) in order to simulate the delayed mobilisation. This analysis leads to parameters which qualify the interaction between metallic or synthetic strips and the soil mass, and enable a better understanding of the behaviour of the structures.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
روش های طراحی مورد استفاده برای ساختارهای توده خاک از قبیل سازه های خاکی تثبیت شده مکانیکی (MSE)، بر اساس مدل های خاک/ لنگرگاه تقویتی نیازمند آگاهی از خاک/ تسلیح ظرفیت اصطکاک سطح مشترک است. با این حال انواع مختلف تقویت کننده ها در این سازه ها با رفتارهای متفاوت در حال حاضر استفاده شده است. این مطالعه وابسته به دو نوع تقویت کننده نواری است. اولی فلزی است با طراحی کلاسیک که مدل الاستو – پلاستیک استفاده شده است.نوع دوم ژئوسنتتیک است. مدل های لنگرگاه کلاسیک قابلیت انبساط در این مواد را محاسبه نمی کنند و رفتار پیچیده را دوباره تولید نمی کنند. در بخش ابتدایی این مقاله آزمایشهای بیرون کشیدگی بر روی دو نوع از تقویت کننده های نواری (فلزی و مصنوعی) در تحت چندین سطح از تنش های عمودی گرفت. این آزمایشات در یک مخزن فلزی در شرایط کنترل شده آماده سازی و انجام شد. در بخش دوم مدل سازی سه فرایند آزمایش بیرون کشیدگی انجام شد. روش اول مدلهای کلاسیک لنگر گاه را محاسبه می کند. روش دوم مدل اصطکاکی را با تحلیل آزمایش های تجربی تصحیح می کند. آخرین روش رفتار کششی واقعی را در تقویت کننده ژئوسنتتیکی اضافه میکند و فرض آستانه کرنش اولیه را به منظور شبیه سازی بسیج مسلح شده به تعویق می اندازد. این تحلیل منجرو به پارامترهایی میشود که تعامل فیزیکی یا مصنوعی نوارها و توده خاک و توانایی در درک بهتر رفتار سازه ها را محدود می کند.