ترجمه مقاله فونیکس در شبکه و پایه گذاری شرکت صنعتی مجارستانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله فونیکس در شبکه و پایه گذاری شرکت صنعتی مجارستانی - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فونیکس در شبکه: پایه گذاری شرکت صنعتی مجارستانی
عنوان انگلیسی
Phoenix in the Network: The Genesis of a Hungarian Industrial Company
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2014
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5846
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله
مجله IMP
دانشگاه
دانشگاه کاروینوس، دانشگاه فناوری و اقتصاد، دانشگاه کاروینوس، بوداپست
کلمات کلیدی
موقعیت شبکه، ایجاد راهبرد، منابع، قابلیت ها، فن آوری، یادگیری، مجارستان، ویدئوتن
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- چارچوب نظری
3- روش شناختی
4- توصیف نمونه
1-4 دوره اول: پایه گذاری ویدئوتن
2-4 دوره دوم: اقتصاد برنامه ریزی شده ویدئوتن
3-4 دوره سوم: اقتصاد برنامه ریزی غیر متمرکز ویدئوتن
1-3-4 الکترونیک مصرف کننده
2-3-4 الکترونیک نظامی
3-3-4 صنعت رایانه
4-4 دوره چهارم: فروپاشی ویدئوتن
5-4 دوره پنجم: فونیکس ویدئوتن
5- تحلیل نمونه
1-5 روابط کسب و کار اصلی
2-5 فن آوری ها
3-5 یادگیری سازمانی
4-5 ایجاد روابط کسب و کار
5-5 منابع سازمانی
6- بحث
7- نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents a case study of the Hungarian company Videoton from its origin in 1938 to the present day. The aim of this paper is to describe how the company coped with changes in its business context, while the relevant network of Videoton changed significantly, and what factors enabled these changes in the network position. The analysis runs along three dimensions: changes in the key customer relationships, in the product and process technology. It describes the outcome of strategizing (Gadde et al. 2003) as influencing the network position through building up and maintaining business relationships and the company’s competences and resources. The analysis takes place through the five periods in the Videoton story: (1) The foundation of Videoton; (2) Videoton in the Centrally Planned Economy ; (3) Videoton in the Decentralized-Planned Economy ; (4) The collapse of Videoton; and, (5) Phoenix Videoton, which are introduced through a case description. We investigate how the company mobilizes different types of resources according to the 4 R model in each period (Håkansson and Waluszewski, 2002 in Håkansson et al, 2009). The paper shows that strategizing is based on the company’s resources and capabilities which create value only if they are connected to the resources and activities of other companies through different types of interactions. Analysis of the case demonstrates that the focal point of strategizing is building network position and the ability to develop business relationships. In our Videoton case the outcome of strategizing shows that this process is heavily built on company experiences. We also discuss “network-bridge-over capabilities” that can help a firm facing a dramatically changing business context.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله مطالعه موردی شرکت مجارستانی ویدئوتن را از زمان پیدایش ان در سال 1938 تا کنون مطرح می کند. هدف این مقاله توصیف نحوه کنترل تغییرات در زمینه کسب و کار از سوی این شرکت و عوامل پشتیبان این تغییرات در موقعیت شبکه می باشد، چرا که شبکه مربوطه ویدئوتن دچار تغییر عمده شد. این تحلیل در سه بعدی اجرا می شود: تغییرات در روابط اصلی با مشتری، فن آوری محصول و فرایند. این مقاله به توصیف پیامد ایجاد راهبرد تاثیر گذار بر موقعیت شبکه از طریق ایجاد و حفظ روابط کسب و کار، منابع و صلاحیت های شرکت می پردازد. این تحلیل طی 5 دوره از سرگذشت ویدئوتن رخ می دهد: 1-تاسیس ویدئوتن، 2- ویدئوتن در اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی، 3- ویدئوتن در اقتصاد برنامه ریزی شده غیر متمرکز، 4- فروپاشی ویدئوتن و 5-ویدئوتن فونیکس که از طریق توصیف نمونه معرفی می شود. دراین مقاله به بررسی نحوه استفاده این شرکت از منابع مختلف بر طبق مدل 4 آر در هر دوره می پردازیم. این مقاله نشان می دهد که ایجاد راهبرد بر اساس قابلیت ها و منابع شرکت بوده و زمانی ارزش می آفریند که به منابع و فعالیت های شرکت های دیگر از طریق انواع مختلف تعامل ها مرتبط باشد. تحلیل نمونه نشان می دهد که نکته اصلی ایجاد راهبرد برقراری جایگاه شبکه و توانایی در توسعه روابط کسب و کار می باشد. در نمونه ویدئوتن، پیامد ایجاد راهبرد نشان می دهد که این فرایند بر مبنای تجارب شرکت می باشد. همچنین به بحث «پل شبکه قابلیت ها» پرداختیم که به یک شرکت مواجه با زمینه کسب و کار روبه تغییر کمک می کند.