تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت – نشریه امرالد

عنوان فارسی: پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک
عنوان انگلیسی: Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 2515-964X
کد محصول : 10544 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.83Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، حسابداری، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، حسابداری مدیریت
مجله: مجله مطالعات تجاری و اقتصادی آسیایی - Journal of Asian Business and Economic Studies
دانشگاه: دانشکده حسابداری، دانشگاه اقتصاد شهر هوشی مین، ویتنام
کلمات کلیدی: جهت گیری بازار، سیستم های حسابداری مدیریت، مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، بازار تحول و گذار
کلمات کلیدی انگلیسی: Market orientation - Management accounting systems - Accountants’ participation in strategic decision making - Transition market
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1108/JABES-04-2018-0005
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

MO و کاربرد MAS

2. زمینه و سابقه نظری، مدل پژوهش و فرضیات

2.1 نقش واسطه MAS

2.2 نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران

3. روش پژوهش

3.1 نمونه گیری و جمع آوری داده ها

3.2 مقیاس های ارزیابی و آزمون های قابلیت اطمینان و اعتبار(روایی و پایایی)

4. آزمون فرضیات و بحث

4.1 نتایج آزمون فرضیات

4.2 تناسب مدل و انحراف رایج در روش

5. بحث

5.1 پیامدهای نظری

5.2 پیامدهای مدیریتی

5.3 محدودیت های پژوهش آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose Drawing upon the resource-based view and the contingency theory, the purpose of this paper is to build and test a framework of: the interaction between market orientation (MO) and accountants’ participation in strategic decision making; and its subsequent effect on the use of management accounting systems (MASs), which, in turn, enhances firm performance.

Design/methodology/approach The hypotheses were empirically tested using partial least square-structural equation modeling with survey data from 171 large business firms in Vietnam. The standardized root mean squared residual value of the composite model was also examined using SmartPLS3 to test the model fit. The marker-variable technique was employed to test common method bias.

Findings This study has two key findings: first, the use of MAS (in terms of broad scope, timeliness, aggregation, and integration) mediates the effect of MO on firm performance. Second, the degree of accountants’ participation in strategic decision making elevates the positive relationship between MO and the use of MAS.

Originality/value This study is one of the first empirical attempts to test the contingent roles of accountants’ participation in strategic decision making and the use of MAS information in driving performance of market-oriented firms in the context of a transition market.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: با ترسیم دیدگاه منبع محور و نظریه ی اقتضایی، هدف این مقاله ایجاد و آزمون چارچوب زیر است: تعامل بین جهت گیری بازار(MO) و مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و تاثیر آن بر کاربرد سیستم های حسابداری مدیریت(MAS) که به نوبه ی خود موجب افزایش عملکرد شرکت می شوند.

طرح/متدولوژی/رویکرد: فرضیه های پژوهش به لحاظ تجربی با استفاده از حداقل مربع مدل بندی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و داده های پژوهش از 171 شرکت تجاری بزرگ در ویتنام جمع آوری شد. ارزش باقی مانده ی مربع میانگین ریشه ی استاندارد مدل مورد نظر با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 برای آزمون تناسب مدل مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک متغیر-بازاریاب برای آزمون انحراف روش مورد نظر به کار گرفته شد.

یافته ها: این مطالعه دارای دو یافته و نتیجه ی کلیدی است: ابتدا، استفاده از MAS(از نظر حیطه ی گسترده، به موقع بودن، تجمیع و یکپارچگی) به عنوان واسطه و میانجی تاثیرMO بر عملکرد شرکت در نظر گرفته می شود. دوم، میزان مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، رابطه ی مثبت بینMO و کاربردMAS را افزایش می دهد.

منشا/ارزش: این مطالعه یکی از اولین مطالعات تجربی برای آزمون نقش مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و استفاده از اطلاعاتMAS در تحریک عملکرد شرکت های بازارمحور در زمینه ی بازار تحول است.