ترجمه مقاله یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری
عنوان انگلیسی
Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2018
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
280
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دانش و پرستاری
مجله
آموزش پرستار امروزی - Nurse Education Today
دانشگاه
کالج پرستاری، دانشگاه بریگم یانگ، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
یادگیری سازمانی، آموزش، پرستاری، محیط یادگیری، بهبود کیفیت، رهبری، مشورت، خصوصیت، دانشجویان، پرستاری
فهرست مطالب
چکیده
روش شناسی
محل اجرا
نمونه
جمع آوری داده ها
تحلیل داده ها
یافته ها
توسعه تاریخی
دیدگاه یکپارچه کننده
موضوعات پدید آمده
بحث
ایجاد یک فرهنگ یادگیری
رفتارها موجب یادگیری می شوند
توصیه ها
محدودیت ها و آینده پژوهش
نتیجه گیری
نکات برجسته پژوهش
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: College of nursing leaders can foster organizational learning as a means of achieving their desired organizational outcomes. Organizational learning has not previously been studied in colleges of nursing, leaving college administrators and faculty little guidance as they strive to improve outcomes in their own colleges. Objectives: The purpose of this study was to discover new insights related to organizational learning in a college of nursing. Design: The learning history method was used to document and describe organizational learning in a college of nursing. Setting: This study was conducted with a college of nursing situated in a private, religious-based university in the western United States. Participants: Six stakeholders and 16 individuals familiar with the college’s history were purposively recruited for this study. Participants included college administrators, faculty, students, alumni, and individuals with university-level responsibilities related to the college. Methods: Semi-structured interviews and college artifacts were used to gather data. Data was reviewed and themes identified through a process called “distillation.” Findings: The college’s vision, “Learning the Healer’s Art” provides purpose and motivation within the college. Four themes provide additional insight into how the college established a learning culture and fosters behavior conducive to organizational learning: (1) Character and Quality, (2) Long-Term Perspective, (3) Collaborative Leadership and Adaptation, and (4) Mentoring. Conclusion: College of nursing leaders can foster organizational learning and pursue improvement within their colleges. Recommended actions include developing a shared vision for the college, building a cadre of qualified faculty and students who have strong personal character, maintaining a long-term perspective, using a collaborative approach to leadership and adaptation, and facilitating mentoring.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه: رهبران دانشکده پرستاری می توانند یادگیری سازمانی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به نتایج سازمانی مطلوب خود ترویج دهند. یادگیری سازمانی پیش از این در دانشکده پرستاری مطالعه نشده بود، که این باعث می شد مدیران و اساتید در هنگام تلاش برای بهبود بازده دانشکده ی خود، رهنمودهای اندکی در اختیار داشته باشند.
اهداف: هدف این مطالعه کشف دیدگاه های جدید مربوط به یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری بود.
طرح: از شیوه سابقه یادگیری برای مستند سازی و تشریح یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری استفاده گردید.
محل اجرا: این مطالعه در یک دانشکده پرستاری در یک دانشگاه خصوصی و مذهبی در غرب ایالات متحده انجام گرفت.
شرکت کنندگان: شش ذینفع اصلی و 16 فرد آشنا با پیشینه دانشکده به صورت هدفمند برای این مطالعه به کار گرفته شدند. شرکت کنندگان شامل مدیران دانشکده، اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان، و افراد دارای مسئولیت های دانشگاهی مرتبط با دانشکده بودند.
روش ها: از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بایگانی های دانشکده برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها مورد بازبینی قرار گرفتند و موضوعات از طریق فرآیندی به نام "تقطیر" مشخص شدند.
یافته ها: دیدگاه دانشکده، یعنی "هنر شفا دهنده" ، در دانشکده ایجاد هدف و انگیزه می کند. چهار موضوع بینش بیشتری را به نحوه ی پایه ریزی یک فرهنگ یادگیری و پرورش رفتار توسط دانشکده می افزایند که منجر به یادگیری سازمانی می گردد: (1) خصوصیت و کیفیت، (2) چشم انداز بلندمدت، (3) رهبری مشارکتی و سازش، و (4) مشورت گرفتن.
نتیجه گیری: رهبران دانشکده ی پرستاری می توانند یادگیری سازمانی را ترویج داده و به دنبال بهبود در دانشکده های خود باشند. اقدامات توصیه شده شامل توسعه ی یک دیدگاه مشترک برای دانشکده، تشکیل یک کادر از اساتید با صلاحیت و دانشجویانی که شخصیت قوی دارند، اعتقاد به یک چشم انداز بلند مدت، استفاده از یک شیوه ی مشارکتی برای رهبری و سازش، و تسهیل مشاوره است.

بدون دیدگاه