ترجمه مقاله درک تفاوت استانداردهای MOP،MAOP،DP و MAWP با قوانین ASME - نشریه ASME

ترجمه مقاله درک تفاوت استانداردهای MOP،MAOP،DP و MAWP با قوانین ASME - نشریه ASME
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
MOP،MAOP،DP و MAWP: درک تفاوت برای جلوگیری از هزینه های غیر ضروری
عنوان انگلیسی
MOP, MAOP, DP AND MAWP – UNDERSTANDING THE DIFFERENCES TO AVOID UNNECESSARY COSTS
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
ASME
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6961
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات
مجله
کنفرانس مخازن تحت فشار و لوله کشی
دانشگاه
دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبنای طراحی
روش B31.4 ASME
روش B31.8 ASME
روش CSA Z662
ارزیابی استانداردها و قوانینها
اثرات بر روی طرح کاربر خط لوله
نصب و راه اندازی سیستم امداد ارسال قوانین عدم رعایت
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The ASME pressure vessel and piping codes and standards provide excellent references for code writers in international jurisdictions when developing their own national codes and for safety authorities when developing regulatory acts. The inclination to customize this effort may add unnecessary complexity that unintentionally obscures the underlying engineering principles. In developing the Canadian pipeline code, the authors use the notion of maximum operating pressure or MOP similar to the MOP found in the ASME codes for pipelines. While the ASME code definitions are explicit and articulate, the MOP defined in the Canadian code is less so and has led to inadvertent confusion by industry users. Misunderstanding of complementary terminology used in ancillary ASME standards has contributed to further complexities. The use of the term, maximum allowable operating pressure or, MAOP in the ASME pipeline codes has further reduced clarity when integrating this term into international codes and regulatory acts.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
قواعد و استانداردهای مخازن تحت فشار و لوله کشی ASME منابع بسیار عالی برای قانون نویسان در حوزه های قضایی بین المللی که در حال توسعه قوانین ملی خود و برای مقامات ایمنی که در حال توسعه اقدامات نظارتی ارائه می دهند می باشد. تمایل به سفارشی کردن این تلاش ممکن است پیچیدگی های غیر ضروری که ناخواسته اصول مهندسی زمینه را مبهم می کند اضافه کند.
در توسعه قوانین خط لوله کانادا، نویسنده از مفهوم حداکثر فشار عملیاتی و یا MOP شبیه به MOP یافت شده در قوانین ASME برای لوله ها استفاده می کند. در حالی که تعاریف قوانین ASME صریح و روشن هستند، MOP تعریف شده در قوانین کانادا کمتر روشن است و به سردرگمی ناخواسته کاربران صنعت منجر شده است. سوء تفاهم اصطلاحات مکمل مورد استفاده در استانداردهای ASME جانبی به پیچیدگی های بیشتری کمک کرده است. استفاده از این واژه، حداکثر فشار مجاز و یا، MAOP در قوانین ASME خط لوله وضوح را هنگام ادغام این اصطلاح در قوانین بین المللی و اعمال نظارتی بیشتر کاهش می یابد.

بدون دیدگاه