ترجمه مقاله زمان بندی بهینه میکرو گرید با قیود جزیره ای چند زمانه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله زمان بندی بهینه میکرو گرید با قیود جزیره ای چند زمانه - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
زمان بندی بهینه میکرو گرید (ریز شبکه) با قیود جزیره ای چند زمانه
عنوان انگلیسی
Microgrid Optimal Scheduling With Multi-Period Islanding Constraints
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4874
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های قدرت و برق قدرت
مجله
یافته ها در حوزه سیستم های قدرت
دانشگاه
گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه. دنور، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
بارهای تعدیل پذیر، منابع تولید پراکنده، عملکرد جزیره ای، زمان بندی بهینه میکروگرید
فهرست مطالب
چکیده
فهرست علائم
مجموعه ها
پارامتر ها
متغیر ها
مقدمه
مدل های زمانبندی بهینه میکروگرید
اجزاء میکروگرید
مدل زمانبندی بهینه میکروگرید
معیار جزیره شدن
فرمول نویسی ساختار بهینه میکروگرید
عملکرد در حالت اتصال به شبکه
عملکرد جزیره ای
نتایج عددی
نتایج
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents a model for microgrid optimal scheduling considering multi-period islanding constraints. The objective of the problem is to minimize the microgrid total operation cost which comprises the generation cost of local resources and cost of energy purchase from the main grid. The microgrid optimal scheduling problem is decomposed into a grid-connected operation master problem and an islanded operation subproblem. The microgrid capability in operating in the islanded mode for multiple hours is scrutinized by a  islanding criterion. The integer scheduling decisions determined in the master problem will be examined against the microgrid islanding feasibility in the subproblem. The scheduling decisions will be revised using proper islanding cuts if sufficient generation is not available to guarantee a feasible islanding. Islanding cuts will revise generating units, energy storage systems, and adjustable loads schedules. Any change in the schedule of adjustable loads outside the operating time interval specified by consumers is penalized by an inconvenience factor in the objective. Numerical simulations demonstrate the effectiveness of the proposed microgrid optimal scheduling model and explore its economic and reliability merits.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله به ارائه یک مدل برای زمان بندی بهینه میکرو گرید با قیود جزیره ای چند زمانه پرداخته شده است. هدف اصلی در این مقاله مینیمم کردن هزینه کلی عملکرد میکرو گرید، که شامل هزینه تولید منابع محلی و هزینه خرید انرژی از شبکه اصلی می باشد. مسئله زمان بندی بهینه میکرو گرید به دو حالت تقسیم می شود، که شامل حالتی که شبکه کاملا به هم متصل است و حالتی که شبکه به صورت جزیره ای می یاشد. توانایی میکرو گرید در حالت عملکرد در حالت جزیره ای برای چندین ساعت توسط معیار جزیره شدن سنجیده می-شود. برنامه ریزی عدد صحیح در مسائل اصلی مطرح می شود و در حالت جزیره ای میکرو گرید به صورت زیر مسئله بررسی می شود. برنامه زمانبندی در حالتی که تولید به صورت کافی نمی باشد تا شرایط جزیره شدن را برآورده کند، باز بینی مجدد می گردد. قطع زمانبندی واحد های تولید، سیستم های ذخیره انرژی و برنامه تطبیق بار دوبار بررسی خواهد شد. هرگونه تغییر در برنامه تطبیق بار و زمان عملکرد مشتری ها به صورت یک ضریب جریمه در تابع هدف اصلی در نظرگرفته می شود. نتایج عددی به دست آمده کارایی مدل بهینه سازی ارائه شد را نشان می دهد و ثابت شده است که این مدل به صورت اقصادی می باشد و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.


بدون دیدگاه